Na objeku B1-B na lokaciji Rosulje općina Vogošća ovih dana odvijaju se završni građevinski radovi na budućem objeku B1-B, koja će uskoro biti svečano otvorena te predana na upotrebu novim građanima Općine Vogošća.