Šip

Izgradnja dva nova stambena objekta na lokaciji naselja Šip, K-30 i K-31 sa ukupno 74 stambene jedinice razlicite kvadrature,75 garažnih mjesta od koji je 5 za invalidne osobe i 4 poslovna prostora , za koju je izgradnja predviđena prema regulacionom planu „Poslovna zona Šip“.

Stambeni objekti imaju namjenu kolektivnog stanovanja sa podzemnom garažom, poslovnim prostorima i spratnosti Suteren2+Suteren1+Prizemlje+Sprat1+Sprat2+Sprat3+Masarda.Nastavak izgradnje ovih modernih stambenih objekata uz najpovoljnije uslove finansiranja za boračku i populaciju mladih, predstavlja kontinuitet prepoznatljivosti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u sferi stanogradnje na području Kantona Sarajevo.