Zbog prevencije širenja korona virusa, obavještavamo građane da će se rad sa strankama u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova odvijati u vremenu od 08:00h do 11:00h, a sve informacije o predmetima, uvjerenjima, gradnji i sl. da se obrate na telefone u vremenu od 08:00h do 16:00h.

Sektor za pravne poslove:

tel: +387 33 776 189

tel: +387 33 776 188

Sektor za marketing i prodaju:

tel: +387 33 776 193

tel: +387 33 776 180

Sektor tehničke službe:

tel: +387 33 77 61 99

tel: +387 33 77 61 91

Sektor  finansija:

tel: +387 33 77 61 97

tel: +387 33 77 61 87

Portirnica:

tel: +38733 776 198

Također možete nas kontaktirati putem  e-mail: fondstan@gmail.com