TRAŽITE?

Stanovi

Stanovi su osmišljeni kao jedinstveni, kvalitetni i komforni domovi, kreirani tako da na najbolji način oslikavaju potrebu za životnim prostorom budućeg vlasnika, što Vam može potvrditi i cijeli niz naših zadovoljnih klijenata.

Način plaćanja

Kupci shodno  interesima u pogledu lokacije i finansijskim mogucnostima, za detaljne informacije  mogu se dodatno informisati u prostorijama Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, ulica Hvizi Bjelavca 54, Sektor marketinga i prodaje.

Garaže

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je svojim kupcima omogućio poseban model finansiranja garaža pod nazivom “OTKUP KAO ZAKUP” pri čemu su mjesečne rate otkupa primjerene visini prosječnog zakupa sa PDV-om.

Poslovni prostori

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanov nudi vam široke višenamjenske poslovne prostore. Poslovne prostore je moguće urediti i prilagoditi prema potrebi kupaca i prestavljaju idealnu lokaciju za ured, prodaju ili uslužnu djelatnost.

O nama

Osnovani krajem 1998.godine sa ciljem urgentnog saniranja stambenog fonda u poslijeratnom razdoblju i što efikasnijem rješavanju jako izražene problematike stambenog zbrinjavanja, prije svih, boračke populacije. U velikom zamahu, u relativnom kratkom periodu, pokrenuta je opsežna građevinska operativa i izgradnja na velikom broju lokacija širom Kantona Sarajevo. Od 2000-te godine započinjemo izgradnju velikog stambeno-poslovnog kompleksa na Stup-u i tako sve do danas, izgrađeno je 27 novih stambenih objekata na 7 razlićitih lokacija sa preko 1.700 stambenih jedinica, značajnim brojem poslovnih prostora i garaža.

Obavještenje za stranke o novom radnom vremenu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova

S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, a radi zaštite zdravlja uposlenika Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova  kao i zdravlja stranaka (građana) te s ciljem sprječavanja širenja zaraze izazvane koronavirusom, Krizni štab Fonda je donio novu Naredbu.
U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova od  09.11.2020. godine, određuje se novo vrijeme za prijem stranaka i to od 10:00 do 13:00 sati.
Stranke svoje podneske mogu u navedenom terminu dostavljati lično, na pisarnicu Fonda, ili putem pošte na adresu Hifzi Bjelevca br.54  71000 Sarajevo, a informacije će se davati putem sljedećih otvorenih telefonskih brojeva:
  1. –          Pisarnica za davanje informacija     033/ 776 198
  2. –          Sektor za ekonomske poslove           033/ 776 185
  3. –          Sektor za opće i pravne poslove       033/ 776 189
  4. –          Sektor marketinga i prodaje               033/ 776 193
  5. –          Sektor za tehnička poslove                  033/ 776 191
Također možete nas kontaktirati putem e-mail: fondstan@gmail.com

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 09.11.2020.godine.

Vijesti

Klijenti