Na objektima K-30 i K-31 na lokaciji Šip-a, radovi teku predviđenom dinamikom. O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovog objekta uredno ćemo vas informisati putem Facebook stranice: www.facebook.com/FondKStanova/

Za vise informacija možete nas kontaktirati putem telefona na brojeve:

+387 33 776 – 193
+387 33 776 – 183
+387 33 243 – 137

Također možete nas kontaktrati putem e-mail: fondstan@gmail.com