U cilju što bolje promocije Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova vezano za izgradnju stambenih jedinica, poslovnih prostora i garaža sklopljenja je saradnja sa firmom Lilium d.o.o. koja se bavi digitalnim marketingom. Na ovaj nacin želimo biti pristupačniji našim korisnicima i omogučiti im bržu i kvalitetniju informaciju o tekućim aktivnostima Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.