Javna nabavka

Usluge nadzora gradilišta na izgradnji stambeno-poslovnih objekata A1-B i A1-A naselje Rosulje u Vogošći
25.01.2022
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2021. Fond
28.12.2021
Usluge nadzora građevinskih radova (Izrada temeljnog roštilja na šipovima uz ispitivanje i dokaz nosivosti pojedinačnog šipa)
22.12.2021
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta A1-A naselje Rosulje u Vogošći
02.12.2021
Usluge nadzora građevinskih radova (Izrada temeljnog roštilja na šipovima uz ispitivanje i dokaz nosivosti pojedinačnog šipa)
29.11.2021
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta A1-B naselje Rosulje u Vogošći
26.11.2021
Građevinski radovi (Izrada temeljnog roštilja na šipovima uz ispitivanje i dokaz nosivosti pojedinačnog šipa)
25.10.2021
Građevinski radovi (Radovi na osiguranju građevinske jame stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 na lokalitetu Šip Sarajevo) Fond I
24.05.2021
Građevinski radovi (Radovi na osiguranju građevinske jame stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 na lokalitetu Šip Sarajevo)
26.04.2021
Usluge17 nadzora gradilišta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip u Sarajevu
12.03.2021
Izrada projekta vanjskog uređenja sa kolektivnom garažom u Vogošći-naselje Rosulje 2021
10.02.2021
Nastavak realizacije Projekta „Izgradnje objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe-II Faza“
03.02.2021
Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) 2021
13.01.2021
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip Sarajevo
31.12.2020
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 1 Izvedbeni projekat objekta A1-B naselju Rosulje u Vogošći 2020. Fond
29.12.2020
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 2 Izvedbeni projekat objekta A1-A naselju Rosulje u Vogošći 2020. Fond
29.12.2020
Izrada projekta vanjskog uređenja sa kolektivnom garažom u Vogošći-naselje Rosulje
21.12.2020
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2020. Fond I
08.10.2020
Radovi na vanjskom ureÄ‘enju oko objekta kolektivnog stanovanja (oznaka objekta ''E'') , iskopom i ureÄ‘enjem graÄ‘evinske parcele iza objekata B1-B i B1-A i izgradnjom saobraćajnice u sklopu Regulacionog plana ''Rosulje'' u naselju Rosulje u Vogoï¿
24.07.2020
Radovi na podizanju zgrada - Objekat K-78 na lokalitetu Å ip u Sarajevu Fond 2020
17.07.2020
Usluge nadzora izgradnje objekta "E", vanjsko uređenje, iskop, uređenje oko objekata B1-B i B1-A i izgradnja saobraćajnice Fond 2020.
06.07.2020
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2020. Fond
15.06.2020
Radovi na podizanju zgrada (objekat E u naselju Rosulje Vogošća) Fond 2020
20.05.2020
Radovi na podizanju zgrada - Objekat K-78 na lokalitetu Å ip u Sarajevu Fond 2019
31.12.2019
Radovi na podizanju zgrada - Objekat K-78 na lokalitetu Å ip u Sarajevu
07.11.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 1 Izvedbeni projekat objekta na lokalitetu Centar u Ilijašu 2019. Fond
18.07.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 2 Izvedbeni projekat objekta ''E'' naselju Rosulje u Vogošći 2019. Fond
18.07.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 3 Izvedbeni projekat objekta K-30 i K-31 na lokalitetu Å ip u Sarajevu 2019. Fond
18.07.2019
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2019. Fond
22.04.2019
Usluge reklamiranja (billboard plakati Općina Vogošća) 2019. Fond
05.04.2019
Usluge reklamiranja (billboard plakati Općine Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo i Centar) 2019. Fond
05.04.2019
Usluge osiguranja 2019. Fond
26.03.2019
Dodatni nepredviđeni radovi na objektu B1-B
20.03.2019
Usluge nadzora gradilišta objekat B1-A sa vanjskim ureðenjem
14.01.2019
Radovi na podizanju zgrada (objekat B1-A) 2018 Fond
28.12.2018
Usluge istraživanja tla 2019 Fond
17.12.2018
Usluge reklamiranja Fond II 2018
01.11.2018
Usluge reklamiranja Fond I 2018.
04.10.2018
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata K-30 i K-31 sa vanjskim ureðenjem
28.06.2018
Usluge reklamiranja Sarajevo Fond
28.05.2018
Usluge reklamiranja Fond
15.05.2018
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar)-Poziv za dostavu ponude
10.05.2018
Usluge osiguranja 2018. FOND
22.03.2018
Radovi na podizanju zgrada (objekat K-78 ŠIP) Fond
15.02.2018
Ugradnja klima uređaja (objekti K-34 do K-37) Fond
14.02.2018
Izrada izvedbenih projekta za vanjsko ureðenje oko objekata B1-B, B1-A, A1-A, A1-B i 3E naselje Rosulje
05.02.2018
Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) - Poziv za dostavu ponude
27.12.2017
Radovi na rekonstrukciji
11.09.2017
Usluge istraživanja tla (za izgradnju objekta K-30 i K-31)
21.08.2017
Izrada izvedbenog projekta objekta B1-A u naselju Rosulje-Sarajevo
25.07.2017
Usluge nadzora gradilišta objekat B1-B u naselju Rosulje-Sarajevo
18.07.2017
Usluge nadzora gradilišta objekat K-34 i K-35 naselje Šip u Sarajevu
14.07.2017
Usluge nadzora gradilišta objekta K36-K37
17.04.2017
Vanjsko uređenje oko objkta K-34 do K-37
03.04.2017
Nabavka službenog vozila Fond KS za izgradnju stanova
09.02.2017
Bravarski radovi Fond KS za izgradnju stanova
12.01.2017
Obrazovni seminari
05.01.2017
Pranje službenih vozila
05.01.2017
Usluge nadzora gradilišta na izgradnji stambeno-poslovnih objekata A1-B i A1-A naselje Rosulje u Vogošći Fond 2022
31.03.2022
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta A1-A naselje Rosulje u Vogošći Fond
31.03.2022
Obrazovni seminar Fond 2022.
28.03.2022
Usluge popravaka kompjutera Fond 2022.
15.03.2022
Usluge projektiranja cjevovoda 2022. Fond
14.03.2022
Usluge popravaka i održavanja gasnih naprava 2022. Fond
05.03.2022
Kompjuteri 2022. Fond
04.03.2022
Usluge posluživanja pića-caffe aparat Fond 2022.
25.02.2022
Klimatizacijski uređaj
17.02.2022
Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila 2022. Fond
16.02.2022
Geodetske usluge Fond 2022.
08.02.2022
Proizvodi za čišćenje Fond 2022.
07.02.2022
Namještaj Fond I 2022.
01.02.2022
Usluge distribucije gasa Fond 2022.
31.01.2022
Usluge distribucije električne struje Fond 2022.
28.01.2022
Usluge nadzora građevinskih radova (Izrada temeljnog roštilja na šipovima uz ispitivanje i dokaz nosivosti pojedinačnog šipa) Fond 2022.
28.01.2022
Usluge posluživanja u restoranu Fond 2022.
27.01.2022
Usluge distribucije vode Fond 2022.
26.01.2022
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2021. Fond
25.01.2022
usluge razvoja razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi Fond 2022.
19.01.2022
Tepisoni Fond 2022.
18.01.2022
Elektromontažni radovi (priključak na distributivnu mrežu) Fond 2022.
18.01.2022
Kancelarijski materijal Fond 2022.
17.01.2022
Namještaj Fond 2022.
17.01.2022
Službene novine Fond 2022
17.01.2022
Stručni časopis Fond 2022 I
12.01.2022
Stručni časopis Fond 2022
07.01.2022
Usluge posluživanja u restoranu I Fond 2021.
31.12.2021
Novine Fond 2022. I
31.12.2021
Toneri Fond 2021.
30.12.2021
Komunalne usluge Fond 2022.
30.12.2021
Nadzor projekta i dokumentacije Fond 2021
27.12.2021
Usluge pranja službenih vozila Fond 2022.
27.12.2021
Promotivni materijal Fond 2021
24.12.2021
Usluge održavanja lifta Fond 2022.
20.12.2021
Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije Fond 2021.
17.12.2021
Obrazovni seminar III Fond 2021.
16.12.2021
Dijelovi kompjutera 2021 Fond
15.12.2021
Usluge interneta Fond 2022.
15.12.2021
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon Fond 2022.
15.12.2021
Usluge mobilne telefonije Fond 2022.
15.12.2021
Gume za službene automobile Fond 2021.
14.12.2021
Usluge održavanja sistema
14.12.2021
Građevinski radovi (Izrada temeljnog roštilja na šipovima uz ispitivanje i dokaz nosivosti pojedinačnog šipa) Fond 2021.
13.12.2021
Usluge stručnog osposobljavanja Fond 2022.
13.12.2021
Novine Fond 2022.
10.12.2021
Dizelsko gorivo Fond 2022.
10.12.2021
Usluge nadzora alarmnih uređaja Fond 2022
09.12.2021
Usluge vještačenja zemljišta Fond 2021.
03.12.2021
Poštanske usluge Fond 2022.
22.11.2021
Obrazovni seminar I Fond 2021.
16.11.2021
Obrazovni seminar II Fond 2021.
15.11.2021
Usluge marketinga I Fond 2021.
08.11.2021
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Fond 2021.
04.11.2021
Usluge popravaka kompjutera Fond 2021.
04.11.2021
Usluge fotokopiranja Fond 2021.
28.10.2021
Obrazovni seminar Fond 2021.
28.10.2021
Saglasnost dimnjačara na projekte objekata A1-A i A1-B Fond 2021.
26.10.2021
Usluge popravke službenog vozila Fond 2021.
26.10.2021
Heftarica, aparat za bušenje i spiralni uvez Fond 2021.
08.10.2021
Kopir aparat Fond 2021.
06.10.2021
Usluge marketinga Fond 2021.
01.10.2021
Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme Fond 2021.
30.09.2021
Usluge u području otpadnih voda Fond 2021.
28.09.2021
Namještaj Fond 2021.
25.09.2021
Usluge posluživanja pića-caffe aparat Fond 2021.
22.09.2021
Iverica Fond 2021.
14.09.2021
Pitka voda (voda za aparat)
10.09.2021
Usluge posluživanja u restoranu Fond 2021.
10.09.2021
Mobilni telefoni Fond 2021.
08.09.2021
Usluge novinske agencije Fond 2021. III
06.09.2021
Usluge novinske agencije Fond 2021. II
04.08.2021
Geodetske usluge Fond 2021
04.08.2021
Razne usluge popravaka i održavanja Fond 2021
03.08.2021
Redovni godišnji tehnički pregled fiskalnog uređaja Fond 2021
26.07.2021
Kompjuteri Fond 2021. II
15.07.2021
Toneri za štampače Fond 2021
13.07.2021
Usluge stručnog osposobljavanja 2021. Fond I
12.07.2021
Građevinski radovi (Radovi na osiguranju građevinske jame stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 na lokalitetu Šip Sarajevo) Fond I
02.07.2021
Antivirusni programski paket 2021 Fond
30.06.2021
Eksterni hard disk Fond 2021
26.05.2021
Nastavak realizacije Projekta „Izgradnje objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe-II Faza“
24.05.2021
Usluge tehničkog pregleda vozila Fond 2021
10.05.2021
Usluge nadzora gradilišta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip u Sarajevu
10.05.2021
Nadzor projekta i dokumentacije Fond 2021.
06.05.2021
Usluge osiguranja Fond
05.05.2021
Usluge popravke službenog vozila 2021. Fond I
05.05.2021
Izrada projekta vanjskog uređenja sa kolektivnom garažom u Vogošći-naselje Rosulje 2021
23.03.2021
Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta K-30 i K-31 sa vanjskim uređenjem na lokalitetu Šip Sarajevo
19.03.2021
Usluge novinske agencije Fond 2021. I
15.03.2021
Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) Fond 2021
02.03.2021
Usluge popravke službenog vozila 2021. Fond
26.02.2021
Kompjuteri Fond 2021.
24.02.2021
Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme Fond 2021
18.02.2021
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 1 Izvedbeni projekat objekta A1-B naselju Rosulje u Vogošći 2020. Fond
17.02.2021
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 2 Izvedbeni projekat objekta A1-A naselju Rosulje u Vogošći 2020. Fond
17.02.2021
Usluge posluživanja u restoranima 2021 Fond I
15.02.2021
Usluge projektiranja u arhitekturi 2021 Fond
05.02.2021
Razni ručni alati Fond 2021
03.02.2021
Usluge novinske agencije Fond 2021.
01.02.2021
Stručni časopis (finansije) 2021. Fond
29.01.2021
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2020. Fond I
25.01.2021
Usluge posluživanja u restoranima 2021 Fond
21.01.2021
Kancelarijski materijal 2021. Fond
19.01.2021
Proizvodi za čišćenje 2021. Fond
18.01.2021
Roba za bife 2021. Fond
18.01.2021
Stručni časopis (Pravo) za 2021 Fond
12.01.2021
Gorivo 2021. Fond
08.01.2021
Usluge održavanja lifta 2021. Fond
04.01.2021
Pranje automobila islične usluge
04.01.2021
Novine 2021. Fond
31.12.2020
Usluge računovodstvene revizije 2021
30.12.2020
Usluge interneta 2021. Fond
30.12.2020
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2021. Fond
30.12.2020
Usluge mobilne telefonije 2021. Fond
30.12.2020
Usluge stručnog osposobljavanja 2021. Fond
29.12.2020
Usluge održavanja sistema Fond 2021
28.12.2020
Usluge nadzora alarmnih uređaja 2021. Fond
28.12.2020
Novine 2021. Fond I
25.12.2020
Kompjuteri Fond 2020. I
07.12.2020
Toneri za štampače Fond 2020. I
26.11.2020
Popravka kopir aparata Fond 2020.
24.11.2020
Usluge fotokopiranja Fond 2020.
23.11.2020
Kontejneri za otpad Fond 2020.
23.11.2020
Usluge popravaka i održavanja gasnih naprava 2020. Fond
17.11.2020
Kopir aparat Fond 2020.
09.11.2020
Usluge popravke službenog vozila 2020. Fond III
04.11.2020
Geodetske usluge Fond 2020 I
03.11.2020
Geološke usluge Fond 2020.
20.10.2020
Promotivni materijal Fond 2020
19.10.2020
Razni ručni alati Fond 2020
15.10.2020
Produžni kablovi Fond 2020.
12.10.2020
Memorijska kartica za fotoaparat Fond 2020
02.10.2020
Mobilni telefoni 2020. Fond I
25.09.2020
Usluge nadzora izgradnje objekta "E", vanjsko uređenje, iskop, uređenje oko objekata B1-B i B1-A i izgradnja saobraćajnice Fond 2020.
18.09.2020
Usluge stručnog osposobljavanja 2020. Fond
18.09.2020
Radovi na vanjskom uređenju oko objekta kolektivnog stanovanja (oznaka objekta ''E'') , iskopom i uređenjem građevinske parcele iza objekata B1-B i B1-A i izgradnjom saobraćajnice u sklopu Regulacionog plana ''Rosulje'' u naselju Rosulje u Vogoš
16.09.2020
Popravka službenog vozila Fond 2020. II
10.09.2020
Proizvodi srodni s građevinskim materijalima Fond 2020
04.09.2020
Radovi na podizanju zgrada (objekat E u naselju Rosulje Vogošća) Fond 2020
02.09.2020
Medicinska oprema Fond 2020. I
29.07.2020
Geodetske usluge Fond 2020
28.07.2020
Klimatizacijski uređaji 2020. Fond
17.07.2020
Popravka službenog vozila Fond 2020. I
17.07.2020
Protupožarna oprema Fond 2020.
08.07.2020
Namještaj Fond 2020.
07.07.2020
Antivirusni programski paket 2020. Fond
21.06.2020
Obrazovni seminar Fond 2020.
16.06.2020
Usluge novinske agencije Fond 2020. II
28.05.2020
Usluge novinske agencije Fond 2020. I
22.05.2020
Usluge tehničkog planiranja Fond 2020.
19.05.2020
Usluge marketinga Fond 2020
15.05.2020
Toneri za štampače Fond 2020.
14.05.2020
Usluge dezinfekcije Fond 2020.
08.05.2020
Usluge popravke službenog vozila 2020. Fond II
04.05.2020
Usluge popravke službenog vozila I 2020. Fond
30.04.2020
Popravka službenog vozila Fond 2020.
17.04.2020
Usluge popravke službenog vozila 2020. Fond
16.04.2020
Tehnički pregled vozila Fond 2020.
15.04.2020
Radovi na bojenju oznaka na površinama Fond 2020
07.04.2020
Usluge novinske agencije Fond 2020.
07.04.2020
Kompjuterski sistemi za server Fond 2020.
01.04.2020
Kompjuteri Fond 2020.
01.04.2020
Medicinska oprema Fond 2020.
25.03.2020
Toneri za kopir aparat Fond 2020.
18.03.2020
Vertikalne roletne Fond 2020.
11.03.2020
Kontejner za otpad 2020. Fond
05.03.2020
Stručni časopis (finansije) 2020. Fond
11.02.2020
Usluge zamjene akumulatora na sistemu prijave i odjave uposlenika 2020. Fond
11.02.2020
Usluge tehničkog projektiranja 2020. Fond
11.02.2020
Stručni časopis (Pravo) za 2020 Fond
28.01.2020
Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja 2020. Fond
28.01.2020
Akumulator za službeno vozilo 2020. Fond
27.01.2020
Usluge dislociranja detektora-alarm uređaja 2020. Fond
21.01.2020
Mobilni telefoni 2020. Fond
16.01.2020
Kafa za kafe aparat za 2020. Fond
15.01.2020
Kancelarijski materijal 2020. Fond
15.01.2020
Proizvodi za čišćenje 2020. Fond
15.01.2020
Roba za bife 2020. Fond
15.01.2020
Bravarski radovi Fond 2020.
13.01.2020
Pitka voda za aparat 2020. Fond
08.01.2020
Usluge pranja službenih vozila 2020. Fond
07.01.2020
Ostale usluge 2019. Fond
03.01.2020
Usluge posluživanja u restoranima 2020 Fond
03.01.2020
Usluge tehničkog projektiranja 2019. Fond
31.12.2019
Novine 2020. Fond
31.12.2019
Usluge nadzora alarmnih uređaja 2020. Fond
31.12.2019
Usluge održavanja lifta 2020. Fond
31.12.2019
Usluge stručnog osposobljavanja 2020. Fond I
31.12.2019
Gorivo 2020. Fond
31.12.2019
Usluge interneta 2020. Fond
31.12.2019
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2020. Fond
31.12.2019
Usluge mobilne telefonije 2020. Fond
31.12.2019
Usluge održavanja sistema Fond 2020
26.12.2019
Novine I 2020. Fond
26.12.2019
Geodetske usluge Fond 2019
17.12.2019
Promotivni materijal Fond 2019.
13.12.2019
Usluge posluživanja u restoranima Fond 2019.
09.12.2019
Kopjuter III Fond 2019.
28.11.2019
Usluge oglašavanja IV Fond 2019
27.11.2019
Usluge stručnog osposobljavanja III Fond 2019
21.11.2019
Toneri za štampač III Fond 2019
19.11.2019
Gume za automobile Fond 2019.
13.11.2019
Bravarski radovi Fond 2019.
12.11.2019
Nazivi internetskih domena Fond 2019.
11.11.2019
Pregled i popravka printera Fond 2019.
08.11.2019
Obrazovni seminar IV Fond 2019.
05.11.2019
Usluge popravaka i održavanja gasnih naprava 2019. Fond
04.11.2019
Usluge posluživanju u restoranima V Fond 2019.
01.11.2019
Razne usluge popravaka i održavanja-klima uređaja Fond 2019.
31.10.2019
Usluge održavanja sistema Fond 2019.
28.10.2019
Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme I Fond 2019.
22.10.2019
Usluge posluživanja u restoranima IV Fond 2019.
20.10.2019
Usluge fotokopiranja I Fond 2019
18.10.2019
Telefonski aparati Fond 2019.
17.10.2019
Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge Fond 2019.
15.10.2019
Geodetske usluge Fond 2019.
14.10.2019
Razne usluge popravaka i održavanja-web stranica Fond 2019.
09.10.2019
Brave za vrata Fond 2019.
08.10.2019
Klimatizacijski uređaji 2019. Fond
04.10.2019
Usluge stručnog osposobljavanja Fond 2019
30.09.2019
Telefonska centrala Fond 2019
27.09.2019
Usluge oglašavanja III Fond 2019
23.09.2019
Izrada katastra vodovodne mreže Fond 2019
20.09.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 1 Izvedbeni projekat objekta na lokalitetu Centar u Ilijašu 2019. Fond
16.09.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 2 Izvedbeni projekat objekta ''E'' naselju Rosulje u Vogošći 2019. Fond
16.09.2019
Usluge projektiranja u arhitekturi-LOT 3 Izvedbeni projekat objekta K-30 i K-31 na lokalitetu
16.09.2019
Žaluzine Fond 2019
11.09.2019
Elektroinstalacioni radovi Fond 2019
14.08.2019
Usluge posluzivanja u restoranima III 2019. Fond
18.07.2019
Antivirusni programski paket 2019 Fond
16.07.2019
Usluge razvoja razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi 2019 Fond
15.07.2019
Tepisoni 2019 Fond
12.07.2019
Obrazovni seminari II 2019. Fond
10.07.2019
Pregled i popravka kompjutera 2019 Fond
05.07.2019
Redovni godišnji pregled fiskalnog uređaja
20.06.2019
Usluge popravke službenog vozila 2019. Fond I
14.06.2019
Mobilni telefoni 2019. Fond
30.05.2019
Usluge popravke službenog vozila I 2019. Fond
24.05.2019
Usluge posluživanja u restoranima 2019 Fond
24.05.2019
Toneri I 2019. Fond
23.05.2019
Usluge oglašavanja I 2019. Fond
13.05.2019
Usluge tehničkog pregleda vozila Fond 2019.
13.05.2019
Usluge osiguranja Fond
10.05.2019
Usluge reklamiranja Fond 2019.
09.05.2019
Obavještenje o dodjeli ugovora (naknadni radovi na objektu B1-B Vogošća)
08.05.2019
Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije 2019 Fond
07.05.2019
Dodatni nepredviđeni radovi na objektu B1-B
29.04.2019
Usluge posluživanja u restoranima III 2019. Fond
25.04.2019
Izrada ažurne geodetske situacije (objekat B1-B naselje Rosulje)
23.04.2019
Usluge popravke službenog vozila 2019. Fond
19.04.2019
Obrazovni seminari I 2019. Fond
18.04.2019
Toneri 2019. Fond
15.04.2019
Stubovi za označivanje 2019 Fond
01.04.2019
Usluge nadzora gradili�ta objekat B1-A sa vanjskim ure�enjem
29.03.2019
Radovi izgradnje stambenog objekta B1-A 2018. Fond
21.03.2019
Usluge posluživanja u restoranima II 2019. Fond
21.03.2019
Usluge održavanja vatrogasne opreme 2019. Fond
19.03.2019
Usluge oglašavanja 2019. Fond
11.03.2019
Geološke usluge 2019. Fond
07.03.2019
Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja (Idejni projekat) 2019. Fond
06.03.2019
Obrazovni seminari 2019. Fond
06.03.2019
Razne usluge popravaka i održavanja I 2019. Fond
06.03.2019
Usluge fotokopiranja 2019 Fond
28.02.2019
Brave, ključevi 2019 Fond
28.02.2019
Usluge razvoja programske podrške za web-server 2019 Fond
28.02.2019
Laserski štampači 2019. Fond
22.02.2019
Razne usluge popravaka i održavanja (sluge čišćenja i dezinfekcije) 2019. Fond
22.02.2019
Kompjuteri I 2019. Fond
21.02.2019
Gume za službene automobile 2019 Fond
15.02.2019
Stručni časopis (finansije) 2019. Fond
11.02.2019
Nadzor izrade projekta i dokumentacije 2019. Fond
09.02.2019
Etikete s barkodom 2019. Fond
06.02.2019
Usluge posluživanja u restoranima I 2019. Fond
06.02.2019
Geodetske usluge premjeravanja 2019. Fond
31.01.2019
Kompjuteri 2019. Fond
25.01.2019
Rasvjetna oprema i električne svjetiljke 2019. Fond
24.01.2019
Kancelarijski materijal 2019. Fond
21.01.2019
Usluge popravke i održavanja gasnih naprava
18.01.2019
Usluge posluživanja u restoranima 2019. Fond
18.01.2019
Usluge pranja službenih vozila 2019. Fond
10.01.2019
Usluge ispitivanja dimnjaka 2019. Fond
09.01.2019
Pitka voda za aparat 2019. Fond
09.01.2019
Usluge računovodstvene revizije 2019 Fond
08.01.2019
Stručni časopis (Pravo) za 2019 Fond
08.01.2019
Proizvodi za čišćenje 2019. Fond
08.01.2019
Roba za bife 2019. Fond
08.01.2019
Kafa za kafe aparat za 2019. Fond
07.01.2019
Gorivo 2019. Fond
31.12.2018
Usluge interneta 2019. Fond
31.12.2018
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2019. Fond
31.12.2018
Usluge mobilne telefonije 2019. Fond
31.12.2018
Usluge posluživanja u restoranima V 2018 Fond
28.12.2018
Usluge održavanja sistema Fond 2019
28.12.2018
Novine Fond 2019
28.12.2018
Usluge stručnog osposobljavanja VIII Fond 2018
27.12.2018
Mobilni telefon 2019. Fond
27.12.2018
Namještaj 2019. Fond
27.12.2018
Novine 2019. Fond
27.12.2018
Usluge nadzora alarmnih uređaja 2019. Fond
27.12.2018
Usluge održavanja lifta 2019. Fond
27.12.2018
Usluge stručnog osposobljavanja 2019. Fond
27.12.2018
Usluge fotogravure 2018 Fond
26.12.2018
Građevinsko zemljište
24.12.2018
Kompjuteri I 2018. Fond
21.12.2018
Promotivni materijal II 2018 Fond
19.12.2018
Ispitivanje električne instalacije I 2018. Fond
14.12.2018
Usluge razvoja razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi 2018 Fond
12.12.2018
Oprema za centralno grijanje I Fond 2018
12.12.2018
Promotivni materijal I 2018 Fond
11.12.2018
Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije 2018 Fond
07.12.2018
Električni uređaji za grijanje prostora 2018 Fond
07.12.2018
Bravarski radovi 2018 Fond
06.12.2018
Usluge reklamiranja Fond II 2018
04.12.2018
Oprema za centralno grijanje Fond 2018
04.12.2018
Nadzor izrade projekta i dokumentacije 2018. Fond
03.12.2018
Usluge stručnog osposobljavanja VII Fond 2018
30.11.2018
Popravak internetske i telekomunikacijske mreže Fond 2018
19.11.2018
Popravak službenog vozila Fond 2018
19.11.2018
Usluge fotokopiranja II 2018 Fond
15.11.2018
Mašine za kopiranje 2018. Fond
09.11.2018
Radovi na kanalizacijskoj mreži Fond 2018
07.11.2018
Kontejneri na točkovima 2018. Fond
02.11.2018
Televizijske usluge I 2018. Fond
01.11.2018
Popravka opreme za evidenciju radnog vremena 2018 Fond
31.10.2018
Promotivni materijal 2018 Fond
29.10.2018
Razni ručni alat 2018 Fond
27.10.2018
Građevinski materijal I 2018 Fond
27.10.2018
Dijelovi kompjutera 2018 Fond
26.10.2018
Toneri III 2018 Fond
23.10.2018
Usluge hotelskog smještaja Fond 2018
28.09.2018
Usluge tehničkog ispitivanja i analiza Fond 2018
27.09.2018
Usluge stručnog osposobljavanja VI 2018. Fond
21.09.2018
Usluge stručnog osposobljavanja V 2018. Fond
11.09.2018
Usluge posluživanja u restoranima IV 2018 Fond
10.09.2018
Usluge stručnog osposobljavanja IV 2018. Fond
07.09.2018
Usluge fotokopiranja I 2018
31.08.2018
Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme 2018 Fond
30.08.2018
Toneri II 2018. Fond
28.08.2018
Swich za server
28.08.2018
Ispitivanje električne instalacije 2018. Fond
09.08.2018
Građevinski materijali 2018 Fond
06.08.2018
Kompjuteri 2018. Fond
06.08.2018
Tepisi 2018
16.07.2018
Žaluzine 2018. Fond
16.07.2018
Radovi ugradnje protuprovalnog alarmnog sistema 2018. Fond
13.07.2018
Laserski štampači I 2018. Fond
11.07.2018
Pečati s datumom
10.07.2018
Usluge popravke službenog vozila (IV) za 2018 Fond
09.07.2018
Električni aparati za kafu
06.07.2018
Fiskalna kasa
02.07.2018
Dijelovi kompjutera
02.07.2018
Usluge stručnog osposobljavanja III 2018. Fond
21.06.2018
Usluge reklamiranja Fond 2018.
14.06.2018
Usluge posluživanja u restoranima 2018 Fond
14.06.2018
Antivirusni programski paket 2018 Fond
14.06.2018
Usluge posluživanja u restoranima IV 2018 Fond
13.06.2018
Održavanje i popravak kompjuterskih perifernih uređaja 2018
06.06.2018
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2018. Fond
05.06.2018
Toneri I 2018. Fond
05.06.2018
Usluge popravke službenog vozila (III) za 2018 Fond
04.06.2018
Ugradnja klima uređaja (objekti K-34 do K-37) Fond 2018
30.05.2018
Usluge stručnog osposobljavanja II 2018. Fond
22.05.2018
Brave za vrata 2018. Fond
15.05.2018
Usluge tehničkog pregleda vozila 2018. Fond
14.05.2018
Usluge stručnog osposobljavanja I 2018. Fond
11.05.2018
Usluge osiguranja 2018. FOND
10.05.2018
Radovi na podizanju zgrada (objekat K-78 ŠIP) 2018. Fond
10.05.2018
Izrada izvedbenih projekta za vanjsko uređenje oko objekata B1-B, B1-A, A1-A, A1-B i 3E naselje Rosulje 2018 Fond
08.05.2018
Televizijske usluge 2018. Fond
30.04.2018
Usluge stručnog osposobljavanja 2018. Fond
27.04.2018
Usluge popravke službenog vozila (II) za 2018 Fond
27.04.2018
Gume za službene automobile 2018 Fond
23.04.2018
Laserski štampaèi 2018. Fond
19.04.2018
Mobilni telefoni 2018 Fond
10.04.2018
Razne usluge popravaka i održavanja Fond 2018
30.03.2018
Usluge popravke službenog vozila (I) za 2018 Fond
30.03.2018
Usluge fotokopiranja 2018 Fond
23.03.2018
Usluge marketinga 2018. FOND
22.03.2018
Telefonski aparat II 2018 Fond
09.03.2018
Rezano cvijeæe Fond 2018
08.03.2018
Usluge posluživanja u restoranima III 2018 Fond
07.03.2018
Proizvodi za liènu njegu (uposlenice) Fond 2018
07.03.2018
Akumulator za službeno vozilo 2018. FOND
05.03.2018
Stolice 2018 Fond
02.03.2018
Obrazovni seminari I za 2018 Fond
27.02.2018
Usluge recikliranja otpada 2018 Fond
26.02.2018
Radovi na obnovi vodovodne mreže 2018 Fond
23.02.2018
Usluge popravaka i održavanja 2018 Fond
21.02.2018
Kupovina žaluzina 2018 Fond
20.02.2018
Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) Fond
15.02.2018
Usluge popravke službenog vozila za 2018 Fond
14.02.2018
Usluge oglašavanja za 2018 Fond
12.02.2018
Telefonski aparat I 2018 Fond
08.02.2018
Kancelarijski materijal 2018. Fond
02.02.2018
Usluge posluživanja u restoranima II 2018 Fond
02.02.2018
Usluge razvoja programske podrške za web-server 2018 Fond
01.02.2018
Prozori Fond
25.01.2018
Toneri 2018 Fond
24.01.2018
Usluge posluživanja u restoranima I za 2018 Fond
24.01.2018
Usluge raèunovodstvene revizije za 2018 Fond
22.01.2018
Radovi na rekonstrukciji 2018. Fond
18.01.2018
Usluge pranja službenih vozila za 2018. Fond
15.01.2018
Struèni èasopis (finansije) 2018. Fond
10.01.2018
Telefonski aparat 2018 Fond
09.01.2018
Usluge održavanja lifta 2018. Fond
29.12.2017
Dizelsko gorivo 2018. Fond
28.12.2017
Dnevne novine Oslobođenje 2018. Fond
27.12.2017
Usluge interneta 2018. Fond
27.12.2017
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 2018. Fond
27.12.2017
Usluge mobilne telefonije za 2018 Fond
27.12.2017
Struèni èasopis (Pravo) za 2018 Fond
27.12.2017
Obrazovni seminari za 2018 Fond
27.12.2017
Kafa za kafe aparat za 2018. Fond
27.12.2017
Usluge istraživanja tla Fond KS za izgradnju stanova
26.12.2017
Promotivni materijal II dio Fond KS za izgradnju stanova
26.12.2017
Pitka voda za aparat 2018. Fond
26.12.2017
Usluge održavanje sistema 2018. Fond
25.12.2017
Dnevne novine Avaz 2018. Fond
25.12.2017
Prevozne karte za 2018. Fond
25.12.2017
Usluge nadzora alarmnih uređaja 2018. Fond
25.12.2017
Usluge fotokopiranja Fond
22.12.2017
Roba za bife 2018. Fond
22.12.2017
Proizvodi za čišćenje 2018. Fond
22.12.2017
Usluge čišćenja Fond KS za izgradnju stanova
20.12.2017
Popravka službenog vozila Fond
18.12.2017
Toneri za štampaèe Fond
18.12.2017
Promotivni materijal I dio Fond
15.12.2017
Prevozne karte decembar Fond
07.12.2017
Popravak službenog vozila
28.11.2017
Gasne naprave
28.11.2017
Oprema za gasnu mrežu
23.11.2017
Popravak i održavanje postrojenja Fond KS za izgradnju stanova
16.11.2017
Usluge dizajna web - stranice
09.11.2017
Spone, djelovi brava i kljuèevi
09.11.2017
Prevozne karte
09.11.2017
Toneri za štampaèe
07.11.2017
Gumeni podmetaèi za automobil
06.11.2017
Laserski štampaè
06.11.2017
Sanitarna oprema I
30.10.2017
Gume za automobile
25.10.2017
Elektroinstalacijski radovi Fond KS za izgradnju stanova
24.10.2017
Radovi na rekonstrukciji
20.10.2017
Cvjetni aranžman
19.10.2017
Usluge posluživanja u restoranima
13.10.2017
Izrada izvedbenog projekta objekta B1-A u naselju Rosulje-Sarajevo
12.10.2017
Razni ruèni alat
12.10.2017
Usluge nadzora gradilišta objekat B1-B u naselju Rosulje-Sarajevo
11.10.2017
Usluge nadzora gradilišta objekat K-34 i K-35 naselje Šip u Sarajevu
11.10.2017
Usluge èišæenja
04.10.2017
Sanitarna oprema
27.09.2017
Namještaj Fond
26.09.2017
Svjetiljke
18.09.2017
Žaluzine
11.09.2017
Televizijske usluge
31.08.2017
Usluge reklamiranja I
28.08.2017
Namještaj Fond KS za izgradnju stanova
26.08.2017
Usluge popravke fotokopir aparata
24.08.2017
Stolice
18.08.2017
Mrežni kablovi
08.08.2017
Poštanski sandučići
04.08.2017
Laserski štampač
27.07.2017
Kompjuteri
26.07.2017
Boja za označavanje parking mjesta
25.07.2017
Klimatizacijski uređaji
24.07.2017
Punajči baterija
24.07.2017
Protupožarna vrata
21.07.2017
Rezanje otvora u betonskim zidovima
18.07.2017
Fotografski aparat
17.07.2017
Antivirusni programski paket
10.07.2017
Vanjsko uređenje oko objekata I K-34 do K-37
06.07.2017
Toneri za laserske štampaèe I
06.07.2017
Usluge održavanja vatrogasne opreme
03.07.2017
Usluga popravke klime
13.06.2017
Sanacijski radovi (Bačičko polje garaža br.5)
08.06.2017
Radovi prikljuèka stana na vodovodnu mrežu
01.06.2017
Mobilni telefoni
25.05.2017
Usluge nadzora gradilišta objekta K36-K37 I
24.05.2017
Protuprovalni alarmni sistem za automobil
23.05.2017
Fizička zapreka na parking mjestu
19.05.2017
Radovi na vodovodnoj instalaciji
17.05.2017
Dijelovi brave i ključevi
16.05.2017
Usluge tehničkog pregleda vozila
15.05.2017
Usluge osiguranja motornih vozila
12.05.2017
Usluge reklamiranja
11.05.2017
Sanacijski radovi
08.05.2017
Geodetsko snimanje terena za objekat K-30 i K-31
27.04.2017
Soboslikarski (molerski) radovi
25.04.2017
Toneri za laserske štampače
25.04.2017
Geodetsko iskolčenje objekta B1-B na lokaciji Rosulje
24.04.2017
Usluga popravke telefonske centrale
22.04.2017
Kafa za kafe aparat
20.04.2017
Nabavka ventilatora
07.04.2017
Molerski radovi
06.04.2017
Nabavka kompjutera
06.04.2017
Usluge razvojne razne programske podrške i razni kompjuterski sistemi
27.03.2017
Nabavka službenog vozila I Fond KS za izgradnju stanova
20.03.2017
Usluge razvoja programske podrške za web-server
10.03.2017
Održavanje i popravak kompjuterskih perifernih uređaja
02.03.2017
Radovi ugradnje protupožarnog alarmnog sistema
23.02.2017
Bravarski radovi I Fond KS za izgradnju stanova
20.02.2017
Nabavka vode za aparate
17.02.2017
Nabavka telefonskog aparata
10.02.2017
Stručni časopis (finansije)
07.02.2017
Održavanja službenih vozila
31.01.2017
Stručni časopis (Pravo)
25.01.2017
Usluge oglašavanja
25.01.2017
Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije
25.01.2017
Razna kancelarijska oprema i potrebstine
17.01.2017
Izrada instalacije za internet mrežu
16.01.2017
Popravka kompjutera
16.01.2017
Mrežni interface
12.01.2017
Akumulator za službeno vozilo
11.01.2017
Proizvodi za čišćenje
10.01.2017
Upravljanje zgradama (upravitelj)
10.01.2017
Nabavka grijalica
10.01.2017
Nabavka grijalica I
10.01.2017
Novine-avaz roto press
30.12.2016
Roba za bife
30.12.2016
Dizelsko gorivo za sluzbena vozila
27.12.2016
Usluge interneta
27.12.2016
Usluge mobilne telefonije
27.12.2016
Novine-Oslobođenje
26.12.2016
Usluge održavanja lifta
23.12.2016
Usluge odrzavanja sistema
19.12.2016
Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon
19.12.2016
Usluge nadzora alarmnih uređaja
15.12.2016
Usluge računovodstvene revizije
07.12.2016

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
1 80522000 direktni sporazum 823-8-2-32/22 Akademsko struktuvno udruženje internih revizora u BiH, 4202051050009 100,00 28.03.2022 100,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
2 71521000 otvoreni postupak 823-1-2-19/22 Radis d.o.o. Istočno Sarajevo, 4400548800008 42.597,40 365 31.03.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
3 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-71/21 Prograd d.o.o. Žepče, 4218089970008 8.019.300,00 365 31.03.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
4 42512000 direktni sporazum 823-8-1-25/22 As-gas d.o.o. Sarajevo, 4202892440006 1.195,00 17.02.2022 1.195,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
5 50100000 direktni sporazum 823-8-2-26/22 Unitrade d.o.o. Ljubuški (podružnica Sarajevo), 4272095990023 375,00 16.02.2022 375,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
6 55400000 direktni sporazum 823-8-2-27/22 MARCAFFE d.o.o. Kiseljak, 4236143160007 250,00 25.02.2022 250,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
7 50531200 direktni sporazum 823-8-2-29/22 As-gas d.o.o. Sarajevo, 4202892440006 328,00 05.03.2022 328,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
8 30213300 direktni sporazum 823-8-1-28/22 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 5.934,00 04.03.2022 5.934,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
9 71322200 direktni sporazum 823-8-2-30/22 Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo, 4200547270006 5.265,00 14.03.2022 5.265,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
10 50300000 direktni sporazum 823-8-2-31/22 COMP-IT d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 245,70 15.03.2022 245,70 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
11 65210000 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, 4200158020002 1.098,33 31.01.2022 1.098,33 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
12 71250000 direktni sporazum 823-8-2-24/22 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 351,00 08.02.2022 351,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
13 39830000 direktni sporazum 823-8-1-23/22 BINGO d.o.o. Tuzla, 4209253450003 4.690,80 07.02.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
14 39100000 direktni sporazum 823-8-1-22/22 BELONA CENTAR Gradiz d.o.o. Sarajevo, 4200153570004 995,30 01.02.2022 995,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
15 55310000 direktni sporazum 823-8-2-21/22 Motel-restorant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 49,00 27.01.2022 49,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
16 65110000 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJKP "Vododvod i kanalizacija" Sarajevo, 4200151950004 4.015,00 26.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
17 71521000 konkurentski zahtjev 823-7-2-74/21 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003 14.625,00 28.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
18 65310000 ugovori izuzeti od primjene ZJN Izvještaj na portalu Agnecije za javne nabavke 31.01.2022 Elektrodistribucija Sarajevo, 4200225151117 8.190,00 28.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
19 45311200 ugovori izuzeti od primjene ZJN Elektrodistribucija Sarajevo, 4200225151117 88.590,60 18.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
20 72212900 direktni sporazum 823-8-2-20/22 COMP-IT d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 424,71 19.01.2022 424,71 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
21 79130000 poseban režim dodjele ugovora NOTAR Kemal Karić, 4303620800004 52.100,00 1095 25.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
22 22211100 ugovori izuzeti od primjene ZJN Službeni list BiH, 4200226120002 240,00 17.01.2022 240,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
23 71319000 direktni sporazum 823-8-2-18/22 Kode Kovačević Desing, 4303404930009 390,00 03.12.2021 390,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
24 22210000 direktni sporazum 823-8-1-16/22 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 469,50 31.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
25 30192000 direktni sporazum 823-8-1-17/22 Avdić 3A d.o.o. Sarajevo, 4200601070000 3.358,41 17.01.2022 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
26 39531400 direktni sporazum 823-8-1-15/22 ELPI comerc d.o.o. Sarajevo, 4200261890007 518,40 18.01.2022 518,40 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
27 39100000 direktni sporazum 823-8-1-14/22 JYSK d.o.o. Sarajevo, 4201488880063 225,00 17.01.2022 225,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
28 22211000 direktni sporazum 823-8-1-12/22 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 430,00 07.01.2022 430,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
29 22211000 direktni sporazum 823-8-1-13/22 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 275,00 12.01.2022 275,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
30 50112300 direktni sporazum 823-8-2-11/22 O.R. Autopraonica LEON Sarajevo, 4301423730000 569,53 27.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
31 65000000 ugovori izuzeti od primjene ZJN KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, 4200316890001 1.110,42 30.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
32 64110000 ugovori izuzeti od primjene ZJN BH Pošta Sarajevo, 4200682210021 1.200,00 22.11.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
33 55310000 direktni sporazum 823-8-2-10/22 Koncept Residence Sarajevo, 4202249830018 353,60 31.12.2021 353,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
34 79711000 direktni sporazum 823-8-2-4/22 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 1.560,00 09.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
35 50324100 direktni sporazum 823-8-2-1/22 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 1.797,12 14.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
36 22210000 direktni sporazum 823-8-1-2/22 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo, 4202263820009 308,00 10.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
37 9134220 direktni sporazum 823-8-1-3/22 Petril BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, 4200505350000 4.910,75 10.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
38 50750000 direktni sporazum 823-8-2-5/22 EURO LIFTING d.o.o. Srebrenik, 4218240890003 982,80 20.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
39 72400000 direktni sporazum 823-8-2-6/22 DD BH Telecom Sarajevo, 4200211100005 1.819,16 15.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
40 64200000 direktni sporazum 823-8-2-7/22 DD BH Telecom Sarajevo, 4200211100005 6.907,68 15.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
41 64212000 direktni sporazum 823-8-2-8/22 DD BH Telecom Sarajevo, 4200211100005 6.924,53 15.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
42 80530000 direktni sporazum 823-8-2-9/22 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 1.140,00 13.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
43 30192000 direktni sporazum 823-8-1-14/21 Avdić 3A Sarajevo, 4200601070000 2.910,36 19.01.2021 2.910,36 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
44 39830000 direktni sporazum 823-8-1-18/21 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 4.125,25 18.01.2021 3.532,15 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
45 34351100 direktni sporazum 823-8-1-77/21 Unitrade d.o.o. Ljubuški (podružnica Sarajevo), 4272095990023 138,83 14.12.2021 138,83 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
46 71328000 direktni sporazum 823-8-2-75/21 Instrukta d.o.o. Sarajevo 5.850,00 17.12.2021 5.850,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
47 30125110 direktni sporazum 823-8-1-79/21 AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo, 4202276210005 547,56 30.12.2021 547,56 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
48 71248000 direktni sporazum 823-8-2-78/21 SUPERNOVA d.o.o. Zavidovići 2.808,00 27.12.2021 2.808,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
49 22462000 direktni sporazum 823-8-1-76-21 Avdić 3A d.o.o. Sarajevo 1.345,62 24.12.2021 1.345,62 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
50 80522000 direktni sporazum 823-8-2-72/21 FINKOM d.o.o. Tuzla, 4209141570006 160,00 16.12.2021 160,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
51 30237100 direktni sporazum 823-8-1-73/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 118,07 15.12.2021 118,07 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
52 45000000 otvoreni postupak 823-1-3-58-3-16/21 Inžinjering1 Tešanj, 4218174140006 1.420.380,00 13.12.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
53 80522000 direktni sporazum 823-8-2-67/21 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC Sarajevo, 4200545220001 145,00 16.11.2021 145,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
54 80522000 direktni sporazum 823-8-2-68/21 CETEOR d.o. Sarajevo, 4200110840008 351,00 15.11.2021 351,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
55 98390000 direktni sporazum 823-8-2-64/21 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo, 4202033660002 315,90 04.11.2021 315,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
56 79342000 direktni sporazum 823-8-2-66/21 KJP CENTAR SKENDERIJA d.o.o. Sarajevo, 4200736910008 234,00 08.11.2021 234,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
57 50300000 direktni sporazum 823-8-2-65/21 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 351,00 04.11.2021 351,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
58 71631200 direktni sporazum 823-8-2-35/21 Osing d.o.o. Sarajevo, 4200320570003 272,49 10.05.2021 272,49 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
59 80522000 direktni sporazum 823-8-2-63/21 Udruženje/Institut internih revizora u BiH, 4201063520004 105,30 28.10.2021 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
60 79521000 direktni sporazum 823-8-2-62/21 SONIK STUDIO Sarajevo, 4301209570003 632,97 28.10.2021 632,97 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
61 71356400 direktni sporazum 823-8-2-60/21 EKODIMNJAÄŒAR d.o.o. Sarajevo, 4201122470008 140,40 26.10.2021 140,40 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
62 50100000 direktni sporazum 823-8-2-61/21 Unitrade d.o.o. Ljubuški (podružnica Sarajevo), 4272095990023 91,89 26.10.2021 91,89 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
63 30100000 direktni sporazum 823-8-1-59/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 652,00 08.10.2021 652,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
64 98390000 direktni sporazum 823-8-2-56/21 OKI upravitelj d.o.o. Sarajevo, 4200784300025 1.075,35 28.09.2021 1.075,35 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
65 39100000 direktni sporazum 823-8-1-54/21 BELONA CENTAR Gradiz d.o.o. Sarajevo, 4200153570004 872,00 25.09.2021 872,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
66 50413200 direktni sporazum 823-8-2-55/21 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 105,30 30.09.2021 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
67 30100000 direktni sporazum 823-8-1-53/21 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 5.967,00 06.10.2021 5.967,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
68 79342000 direktni sporazum 823-8-2-57/21 KJP CENTAR SKENDERIJA d.o.o. Sarajevo, 4200736910008 234,00 01.10.2021 234,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
69 55400000 direktni sporazum 823-8-2-52/21 MARCAFFE d.o.o. Kiseljak, 4236143160007 500,00 22.09.2021 500,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
70 55310000 direktni sporazum 823-8-2-49/21 Motel-restorant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 81,00 10.09.2021 81,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
71 44191300 direktni sporazum 823-8-1-50/20 Fruktas d.o.o. Sarajevo, 4200387640006 306,04 14.09.2021 306,04 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
72 41110000 direktni sporazum 823-8-1-51/21 ATAL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201028370008 40,00 10.09.2021 40,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
73 32250000 direktni sporazum 823-8-1-48/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 85,01 08.09.2021 85,01 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
74 92400000 direktni sporazum 823-8-2-47/21 avaz roto press d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 216,45 06.09.2021 216,45 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
75 45000000 otvoreni postupak 823-1-3-37-3-13/21 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009 110.304,00 30 02.07.2021 110.304,00 30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
76 92400000 direktni sporazum 823-8-2-44/21 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 1.093,95 04.08.2021 1.093,95 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
77 71250000 direktni sporazum 823-8-2-45/21 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 257,40 04.08.2021 257,40 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
78 50800000 direktni sporazum 823-8-2-46/21 Kristal d.o.o. Sarajevo, 4200033750009 537,91 03.08.2021 537,91 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
79 50300000 direktni sporazum 823-8-2-43/21 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 81,90 26.07.2021 81,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
80 30213300 direktni sporazum 823-8-1-42/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 4.264,65 15.07.2021 4.264,65 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
81 30125110 direktni sporazum 823-8-1-41/21 AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo, 4202276210005 338,13 13.07.2021 338,13 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
82 80530000 direktni sporazum 823-8-2-40/21 Udruženje internih revizora BiH, 4201063520004 1.250,00 12.07.2021 1.250,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
83 48761000 direktni sporazum 823-8-2-39/21 4th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4200241350006 984,03 30.06.2021 948,03 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
84 30100000 direktni sporazum 823-8-1-38/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 292,74 26.05.2021 292,74 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
85 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-16/21 GD KONSTRUKCIJE DOO Mostar, 4227007660005 1.007.370,00 120 24.05.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
86 71248000 direktni sporazum 823-8-2-36/21 Proving d.o.o. Sarajevo, 4200289800003 561,60 06.05.2021 561,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
87 71521000 otvoreni postupak 823-1-2-29-5-12/21 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003 11.700,00 365 10.05.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
88 50100000 direktni sporazum 823-8-2-34/21 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 639,41 05.05.2021 639,41 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
89 66510000 direktni sporazum 823-8-2-33/21 SARAJEVO OSIGURANJE DD Sarajevo,4200326930001 4.332,90 05.05.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
90 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-22-5-10/21 JEJNA ARHITEKTURA d.o.o. Sarajevo, 4202687510000 21.657,60 50 23.03.2021 21.657,60 50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
91 79110000 poseban režim dodjele ugovora Advokat Galiba Hrvačić-Karačić Sarajevo, 4302882380000 31.274,10 1095 02.03.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
92 79342000 direktni sporazum 823-8-2-48/20 Lilium d.o.o. Sarajevo, 4202387710007 5.850,00 15.05.2020 5.850,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
93 92400000 direktni sporazum 823-8-2-31/21 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 216,45 15.03.2021 216,45 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
94 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-82/20 Prograd Žepče, 4218089970008 7.172.100,00 365 19.03.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
95 50100000 direktni sporazum 823-8-2-28/21 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 641,90 26.02.2021 641,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
96 55310000 direktni sporazum 823-8-2-27/21 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 160,00 15.02.2021 160,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
97 30213300 direktni sporazum 823-8-1-26/21 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 724,01 24.02.2021 724,01 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
98 50413200 direktni sporazum 823-8-2-25/21 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 157,95 18.02.2021 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
99 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-81-3-17/20 Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, 4400918310005 38.212,10 60 17.02.2021 38.212,10 60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
100 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-81-3-17/20 Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, 4400918310005 37.800,70 60 17.02.2021 37.800,70 60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
101 92400000 direktni sporazum 823-8-2-24/21 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 920,20 01.02.2021 920,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
102 79711000 direktni sporazum 823-8-2-6/21 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 1.825,20 28.12.2020 1.825,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
103 50750000 direktni sporazum 823-8-2-11/21 EURO LIFTING DOO Srebrenik, 4218240890003 912,60 04.01.2021 912,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
104 72400000 direktni sporazum 823-8-2-5/21 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 1.772,55 30.12.2020 1.772,55 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
105 64200000 direktni sporazum 823-8-2-3/21 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.984,20 30.12.2020 6.505,93 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
106 64212000 direktni sporazum 823-8-2-9/21 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.924,53 30.12.2020 6.728,27 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
107 80530000 direktni sporazum 823-8-2-10/21 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 1.560,00 29.12.2020 1.560,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
108 50112300 direktni sporazum 823-8-2-15/21 OR LEON Autopraonica Sarajevo, 4301423730000 569,53 04.01.2021 340,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
109 15860000 direktni sporazum 823-8-1-19/21 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 3.479,20 18.01.2021 1.256,38 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
110 71220000 direktni sporazum 823-8-2-23/21 WINER PROJECT Sarajevo, 4200197510009 6.493,50 05.02.2021 6.493,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
111 79212500 direktni sporazum 823-8-2-2/21 AUDITING d.o.o. Sarajevo, 4200249920006 7.020,00 30.12.2020 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
112 50324100 direktni sporazum 823-8-2-7/21 COMP 2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 1.684,80 28.12.2020 1.684,80 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
113 22210000 direktni sporazum 823-8-1-4/21 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 362,00 31.12.2020 362,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
114 22210000 direktni sporazum 823-8-1-8/21 Oslobođenje servisi Sarajevo, 4202263820009 308,00 25.12.2020 308,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
115 9134220 direktni sporazum 823-8-1-12/21 Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo, 4200505350000 4.845,86 08.01.2021 3.527,31 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
116 44512000 direktni sporazum 823-8-1-20/21 Adazal d.o.o. Sarajevo, 4200379970005 76,50 03.02.2021 76,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
117 55310000 direktni sporazum 823-8-2-17/21 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 53,00 21.01.2021 53,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
118 22211000 direktni sporazum 823-8-1-21/21 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 275,00 29.01.2021 275,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
119 22211000 direktni sporazum 823-8-1-13/21 REC d.o.o. Sarajevo, 4200545220001 250,00 12.01.2021 250,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
120 72400000 direktni sporazum 823-8-2-10/20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 1.632,85 365 31.12.2019 1.632,85 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
121 64200000 direktni sporazum 823-8-2-11/20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.984,20 365 31.12.2019 6.920,78 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
122 64212000 direktni sporazum 823-8-2-12/20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.924,53 365 31.12.2019 6.903,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
123 79130000 poseban režim dodjele ugovora Notar Jasmina Selimović, 4301492970004 11.407,50 365 25.01.2021 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
124 9134220 direktni sporazum 823-8-1-6/20 HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo, 4200999090005 6.946,77 365 31.12.2019 3.496,83 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
125 55310000 direktni sporazum 823-8-2-22/20 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 2.340,00 365 03.01.2020 667,50 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
126 30192000 direktni sporazum 823-8-1-17/20 Avdić 3A Sarajevo, 4200601070000 2.910,36 365 15.01.2020 2.836,77 345 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
127 50324100 direktni sporazum 823-8-2-4/20 COMP 2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 1.684,80 365 26.12.2019 1.684,80 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
128 22210000 direktni sporazum 823-8-1-19/20 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 362,00 365 31.12.2019 362,00 360 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
129 22210000 direktni sporazum 823-8-1-5/20 Oslobođenje servisi Sarajevo, 4202263820009 361,00 365 26.12.2019 361,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
130 79711000 direktni sporazum 823-8-2-7/20 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 1.825,20 365 31.12.2019 1.825,20 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
131 50750000 direktni sporazum 823-8-2-8/20 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 912,60 365 31.12.2019 912,60 360 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
132 39830000 direktni sporazum 823-8-1-20/20 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 4.089,05 350 15.01.2020 3.545,46 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
133 80530000 direktni sporazum 823-8-2-13/20 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 1.560,00 365 31.12.2019 1.460,00 348 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
134 15860000 direktni sporazum 823-8-1-21/20 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 3.509,95 350 15.01.2020 2.123,90 345 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
135 66510000 konkurentski zahtjev 823-7-2-48/19 SARAJEVO OSIGURANJE DD Sarajevo,4200326930001 5.266,90 10.05.2019 5.226,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
136 50112300 direktni sporazum 823-8-2-14/20 OR LEON Autopraonica Sarajevo, 4301423730000 569,53 358 07.01.2020 548,00 355 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
137 41110000 direktni sporazum 823-8-1-15/20 ATAL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201028370008 270,00 357 08.01.2020 180,00 355 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
138 30213300 direktni sporazum 823-8-1-79/20 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 748,98 07.12.2020 748,98 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
139 44613600 direktni sporazum 823-8-1-74/20 Alternativa d.o.o. Sarajevo, 4200378810004 3.042,00 23.11.2020 3.042,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
140 79521000 direktni sporazum 823-8-2-78/20 Sonic Studio o.d. Sarajevo, 4301209570003 644,09 23.11.2020 644,09 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
141 50300000 direktni sporazum 823-8-2-77/20 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 276,12 24.11.2020 276,12 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
142 30125110 direktni sporazum 823-8-1-76/20 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005 299,05 26.11.2020 299,05 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
143 71355000 direktni sporazum 823-8-2-73/20 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 468,00 03.11.2020 468,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
144 50531200 direktni sporazum 823-8-2-75/20 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 95,00 17.11.2020 95,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
145 30100000 direktni sporazum 823-8-1-70/20 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 6.770,79 09.11.2020 6.770,79 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
146 31224810 direktni sporazum 823-8-1-67/20 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002 114,90 12.10.2020 114,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
147 50100000 direktni sporazum 823-8-2-72/20 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 67,99 04.11.2020 67,99 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
148 71351910 direktni sporazum 823-8-2-71/20 WINER PROJECT Sarajevo, 4200197510009 5.850,00 20.10.2020 5.850,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
149 44512000 direktni sporazum 823-8-1-69/20 ZEKA-COMERC d.o.o. Poslovna jedinica Sarajevo, 4209329610005 299,90 15.10.2020 299,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
150 22462000 direktni sporazum 823-8-1-68/20 GARMOND d.o.o. Sarajevo, 4200650870003 526,50 19.10.2020 526,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
151 71631200 direktni sporazum 823-8-2-41/20 Osing d.o.o. Sarajevo, 4200320570003 273,29 15.04.2020 273,29 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
152 30234000 direktni sporazum 823-8-1-66/20 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 68,99 02.10.2020 68,99 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
153 80530000 direktni sporazum 823-8-2-65/20 CETEOR Sarajevo, 4200110840008 643,50 18.09.2020 643,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
154 32250000 direktni sporazum 823-8-1-64/20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 408,20 25.09.2020 408,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
155 71521000 otvoreni postupak 823-1-2-53-5-14/20 Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka, 4400918310005 22.230,00 365 18.09.2020 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
156 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-47-5-12/20 ITC d.o.o. Zenica, 4218146790003 5.059.980,00 365 02.09.2020 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
157 45211360 otvoreni postupak 823-1-3-59-5-13/20 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009 1.735.230,00 365 16.09.2020 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
158 39100000 direktni sporazum 823-8-1-58/20 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 766,35 07.07.2020 766,35 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
159 42512000 direktni sporazum 823-8-1-56/20 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 5.555,07 17.07.2020 5.555,07 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
160 71355000 direktni sporazum 823-8-2-60/20 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 409,50 28.07.2020 409,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
161 50100000 direktni sporazum 823-8-2-57/20 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 394,74 17.07.2020 394,74 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
162 44140000 direktni sporazum 823-8-1-63/20 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002 789,20 04.09.2020 789,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
163 50100000 direktni sporazum 823-8-2-62/20 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 433,81 10.09.2020 433,81 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
164 33100000 direktni sporazum 823-8-1-61/20 Privatna apoteka "Stup", 4302058040003 120,00 29.07.2020 120,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
165 72212900 direktni sporazum 823-8-2-34/20 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 1.550,25 01.04.2020 1.550,25 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
166 30213300 direktni sporazum 823-8-1-35/20 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 5.138,64 01.04.2020 5.138,64 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
167 35111400 direktni sporazum 823-8-1-54/20 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 612,04 08.07.2020 612,04 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
168 80522000 direktni sporazum 823-8-2-51/20 REC Sarajevo, 4200545220001 100,00 16.06.2020 100,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
169 48761000 direktni sporazum 823-8-2-52/20 4th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4200241350006 984,03 21.06.2020 984,03 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
170 71320000 direktni sporazum 823-8-2-2/20 Foton d.o.o. Sarajevo, 4201343990006 5.031,00 31.12.2019 5.031,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
171 92400000 direktni sporazum 823-8-2-50/20 Oslobođenje servisi Sarajevo, 4202263820009 672,75 28.05.2020 672,75 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
172 92400000 direktni sporazum 823-8-2-49/20 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 601,67 22.05.2020 601,67 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
173 90670000 direktni sporazum 823-8-2-45/20 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo, 4202033660002 468,00 08.05.2020 468,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
174 71356400 direktni sporazum 823-8-2-46/20 Fabing d.o.o. Sarajevo, 4200011190000 6.928,74 19.05.2020 6.928,74 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
175 30125110 direktni sporazum 823-8-1-44/20 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005 468,59 14.05.2020 468,59 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
176 50100000 direktni sporazum 823-8-2-42/20 MIXA d.o.o. Sarajevo, 4200337970005 245,42 30.04.2020 245,42 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
177 50100000 direktni sporazum 823-8-2-43/20 MIXA d.o.o. Sarajevo, 4200337970005 312,34 04.05.2020 312,34 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
178 92400000 direktni sporazum 823-8-2-39/20 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 216,45 07.04.2020 216,45 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
179 50100000 direktni sporazum 823-8-2-38/20 GUMA M d.o.o. Sarajevo, 4227111640016 217,00 17.04.2020 217,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
180 50100000 direktni sporazum 823-8-2-37/20 MIXA d.o.o. Sarajevo, 4200337970005 402,60 16.04.2020 402,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
181 44613600 direktni sporazum 823-8-1-32/20 Alternativa d.o.o. Sarajevo, 4200378810004 3.039,99 05.03.2020 3.039,99 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
182 39515440 direktni sporazum 823-8-1-30/20 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002 665,50 11.03.2020 665,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
183 45233270 direktni sporazum 823-8-3-36/20 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009 1.123,20 07.04.2020 1.123,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
184 30125110 direktni sporazum 823-8-1-31/20 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 166,14 18.03.2020 166,14 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
185 33100000 direktni sporazum 823-8-1-33/20 PZU APOTEKA "AVICENA" Visoko, 4218690230003 270,00 25.03.2020 270,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
186 71320000 direktni sporazum 823-8-2-27/20 Foton d.o.o. Sarajevo, 4201343990006 2.925,00 11.02.2020 2.925,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
187 50300000 direktni sporazum 823-8-2-29/20 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 64,35 11.02.2020 64,35 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
188 22211000 direktni sporazum 823-8-1-28/20 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 275,00 11.02.2020 275,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
189 32250000 direktni sporazum 823-8-1-16/20 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 2.024,10 16.01.2020 2.024,10 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
190 45421160 direktni sporazum 823-8-3-18/20 Prograd Holz d.o.o. Žepče, 4218876840006 6.872,23 30 13.01.2020 6.872,23 18 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
191 71250000 direktni sporazum 823-8-2-26/20 Fabing d.o.o. Sarajevo, 4200011190000 1.755,00 5 28.01.2020 1.755,00 5 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
192 15860000 direktni sporazum 823-8-1-9/20 Hercafe d.o.o. Sarajevo, 4202017380008 410,00 15.01.2020 410,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
193 22211000 direktni sporazum 823-8-1-25/20 REC d.o.o. Sarajevo, 4200545220001 250,00 28.01.2020 250,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
194 31400000 direktni sporazum 823-8-1-23/20 HENA d.o.o. Sarajevo, 4200503650006 110,00 27.01.2020 110,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
195 50300000 direktni sporazum 823-8-2-24/20 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 40,95 21.01.2020 40,95 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
196 71240000 direktni sporazum 823-8-2-41/19 I.D.E.A d.o.o. Sarajevo, 4200348740001 5.265,00 30 06.03.2019 5.265,00 30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
197 45210000 pregovarački postupak bez objave obavještenja 823-4-3-60/19 Almy-Gradnja d.o.o. Zenica, 4218557740007 397.670,00 30 29.04.2019 397.670,00 30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
198 98390000 direktni sporazum 823-8-2-1/20 Sonic Studio o.d. Sarajevo, 4301209570003 222,42 03.01.2020 222,42 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
199 71250000 direktni sporazum 823-8-2-80/19 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 702,00 20.09.2019 702,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
200 55310000 direktni sporazum 823-8-2-66/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 560,00 24.05.2019 560,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
201 79342200 direktni sporazum 823-7-2-52/19 City Mark Plus d.o.o. Sarajevo, 4201916350007 4.609,80 122 09.05.2019 4.609,80 122 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
202 80522000 direktni sporazum 823-8-2-100/19 REC Sarajevo, 4200545220001 290,00 05.11.2019 290,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
203 50800000 direktni sporazum 823-8-2-95/19 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 329,99 31.10.2019 329,99 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
204 50324100 direktni sporazum 823-8-2-99/19 FIXIT d.o.o. Sarajevo, 4202048930006 40,00 28.10.2019 40,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
205 55310000 direktni sporazum 823-8-2-101/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 75,00 01.11.2019 75,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
206 30125110 direktni sporazum 823-8-1-105/19 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005 1.078,69 19.11.2019 1.078,69 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
207 34351100 direktni sporazum 823-8-1-104/19 GUMA M d.o.o. Sarajevo, 4227111640016 577,09 13.11.2019 577,09 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
208 72417000 direktni sporazum 823-8-2-103/19 Univerzitet u Sarajevu, 4200494560007 120,00 11.11.2019 120,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
209 45421160 direktni sporazum 823-8-3-102/19 Prograd Holz d.o.o. Žepče, 4218876840006 6.312,21 30 12.11.2019 6.312,21 17 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
210 50300000 direktni sporazum 823-8-2-106/19 ZIPIT d.o.o. Sarajevo, 4202552000001 105,30 08.11.2019 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
211 79341000 direktni sporazum 823-8-2-108/19 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 216,45 27.11.2019 216,45 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
212 30213300 direktni sporazum 823-8-1-107/19 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 2.184,96 28.11.2019 2.184,96 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
213 71250000 direktni sporazum 823-8-2-86/19 Fabing d.o.o. Sarajevo, 4200011190000 5.265,00 15.10.2019 5.265,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
214 22462000 direktni sporazum 823-8-1-111/19 Grafotisak d.o.o. Grude Podružnica Sarajevo, 4272019110049 2.998,38 13.12.2019 2.998,38 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
215 71355000 direktni sporazum 823-8-2-112/19 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 292,50 17.12.2019 292,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
216 80530000 direktni sporazum 823-8-2-109/19 CETEOR Sarajevo, 4200110840008 1.544,40 21.11.2019 1.544,40 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
217 55310000 direktni sporazum 823-8-2-110/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 70,00 09.12.2019 70,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
218 22210000 direktni sporazum 823-8-1-5/19 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 362,00 365 28.12.2018 362,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
219 30192000 direktni sporazum 823-8-1-23/19 Avdić 3A Sarajevo, 4200601070000 1.755,87 334 21.01.2019 1.755,87 334 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
220 22210000 direktni sporazum 823-8-1/19 Oslobođenje servisi Sarajevo, 4202263820009 361,00 365 27.12.2018 361,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
221 79711000 direktni sporazum 823-8-2-8/19 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 1.825,20 365 27.12.2018 1.825,20 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
222 50750000 direktni sporazum 823-8-2-15/19 EURO LIFTING DOO Srebrenik, 4218240890003 912,60 365 27.12.2018 912,60 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
223 9134220 direktni sporazum 823-8-1-7/19 HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo, 4200999090005 6.946,77 365 31.12.2018 6.676,38 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
224 72400000 direktni sporazum 823-8-2-10/19 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 1.632,85 365 31.12.2018 1.632,85 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
225 64200000 direktni sporazum 823-8-2-11/19 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.984,20 365 31.12.2018 6.961,50 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
226 64212000 direktni sporazum 823-8-2-12/19 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 6.924,53 365 31.12.2018 6.903,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
227 39830000 direktni sporazum 823-8-1-28/19 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 4.094,75 357 08.01.2019 4.059,46 357 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
228 80530000 direktni sporazum 823-8-2-18/19 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 1.560,00 365 27.12.2018 1.560,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
229 50112300 direktni sporazum 823-8-2-14/19 OR LEON Autopraonica Sarajevo, 4301423730000 569,53 355 10.01.2019 490,00 355 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
230 15860000 direktni sporazum 823-8-1-27/19 Bingo d.o.o. Tuzla, 4209253450003 3.505,33 357 08.01.2019 3.031,77 357 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
231 41110000 direktni sporazum 823-8-1-24/19 ATAL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201028370008 270,00 356 09.01.2019 180,00 356 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
232 44521110 direktni sporazum 823-8-1-85/19 Eurokon d.o.o. Sarajevo, 4202234480002 147,42 08.10.2019 147,42 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
233 50531200 direktni sporazum 823-8-2-93/19 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 1.605,00 2 04.11.2019 1.605,00 2 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
234 71355000 direktni sporazum 823-8-2-89/19 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 526,50 14.10.2019 526,50 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
235 55310000 direktni sporazum 823-8-2-92/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 77,00 20.10.2019 77,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
236 50800000 direktni sporazum 823-8-2-98/19 SOD NEKRETNINE.BA Sarajevo, 4302176910004 600,00 09.10.2019 600,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
237 71631200 direktni sporazum 823-8-2-63/19 Osing d.o.o. Sarajevo, 4200320570003 363,32 13.05.2019 363,32 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
238 42512000 direktni sporazum 823-8-1-90/19 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 783,95 04.10.2019 783,95 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
239 80530000 direktni sporazum 823-8-2-82/19 CETEOR Sarajevo, 4200110840008 250,00 30.09.2019 250,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
240 45314100 direktni sporazum 823-8-1-81/19 DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo, 4200078850004 5.228,03 27.09.2019 5.228,03 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
241 79341000 direktni sporazum 823-8-2-83/19 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 707,85 23.09.2019 707,85 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
242 79521000 direktni sporazum 823-8-2-88/19 Sonic Studio o.d. Sarajevo, 4301209570003 1.231,88 5 18.10.2019 1.231,88 5 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
243 50413200 direktni sporazum 823-8-2-91/19 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 105,30 22.10.2019 105,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
244 32552100 direktni sporazum 823-8-1-87/19 DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo, 4200078850004 112,32 17.10.2019 112,32 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
245 50324100 direktni sporazum 823-8-2-4/19 COMP 2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 1.446,12 365 28.12.2018 1.446,12 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
246 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-74-5-13/19 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003 51.034,00 16.09.2019 45.930,60 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
247 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-74-5-12/19 Javno preduzeæe za prostorno planiranje i ureðenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica, 4218080080000 49.860,90 56 16.09.2019 49.860,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
248 71220000 otvoreni postupak 823-1-2-74-5-11/19 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003 53.708,30 65 16.09.2019 0,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
249 39515430 direktni sporazum 823-8-1-79/19 BOSFOR STIL d.o.o. Živinice, 4210188300005 180,00 11.09.2019 180,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
250 45310000 direktni sporazum 823-8-3-78/19 MANNER comerce d.o.o. Sarajevo, 4200181510009 245,70 14.08.2019 245,70 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
251 55310000 direktni sporazum 823-8-2-77/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 100,00 18.07.2019 100,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
252 50300000 direktni sporazum 823-8-2-71/19 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 38,00 05.07.2019 38,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
253 32250000 direktni sporazum 823-8-1-67/19 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 2.917,94 30.05.2019 2.917,94 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
254 72212900 direktni sporazum 823-8-2-72/19 SOD NEKRETNINE.BA Sarajevo, 4302176910004 150,00 15.07.2019 150,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
255 50100000 direktni sporazum 823-8-2-68/19 AC INTERCAR d.o.o. Sarajevo, 4402070660011 196,59 14.06.2019 196,59 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
256 50300000 direktni sporazum 823-8-2-69/19 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 70,00 20.06.2019 70,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
257 80522000 direktni sporazum 823-8-2-73/19 REC Sarajevo, 4200545220001 123,93 1 10.07.2019 123,93 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
258 39531400 direktni sporazum 823-8-1-76/19 ELPI COMERC d.o.o. Sarajevo, 4200261890007 81,20 12.07.2019 81,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
259 48761000 direktni sporazum 823-8-2-75/19 4th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4200241350006 841,10 16.07.2019 841,10 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
260 50100000 direktni sporazum 823-8-2-65/19 KLIMACENTAR d.o.o. Sarajevo, 4201535800006 275,00 1 24.05.2019 275,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
261 14212400 ugovori izuzeti od primjene ZJN Općina Ilijaš 234.500,00 24.12.2018 234.500,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
262 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-32/18 G.D KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar, 4227007660005 319.510,00 90 10.05.2018 251.611,00 283 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
263 50100000 direktni sporazum 823-8-2-56/19 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 726,75 7 19.04.2019 726,75 7 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
264 71328000 direktni sporazum 823-8-2-61/19 Fabing d.o.o. Sarajevo, 4200011190000 6.961,50 7 07.05.2019 6.961,50 7 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
265 30125110 direktni sporazum 823-8-1-64/19 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 166,14 1 23.05.2019 166,14 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
266 72300000 ugovori izuzeti od primjene ZJN JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, 4200226120002 98,00 1 08.05.2019 98,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
267 55310000 direktni sporazum 823-8-2-57/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 81,00 1 25.04.2019 81,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
268 39100000 direktni sporazum 823-8-1-21/19 INEA d.o.o. Hadžići, 4201429790000 2.000,70 21 27.12.2018 2.000,70 21 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
269 79341000 direktni sporazum 823-8-2-62/19 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 216,45 1 13.05.2019 216,45 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
270 71250000 direktni sporazum 823-8-2-58/19 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 351,00 2 23.04.2019 351,00 2 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
271 80522000 direktni sporazum 823-8-2-55/19 Revicon d.o.o. Sarajevo, 4200491380008 200,00 1 18.04.2019 200,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
272 30125110 direktni sporazum 823-8-1-54/19 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005 614,95 1 15.04.2019 614,95 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
273 34928472 direktni sporazum 823-8-1-50/19 Penny plus Sarajevo, 4200162210002 102,84 1 01.04.2019 102,84 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
274 55310000 direktni sporazum 823-8-2-51/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 46,00 1 21.03.2019 46,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
275 71521000 otvoreni postupak 823-1-2-16/19 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003 27.495,00 365 29.03.2019 27.495,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
276 72212222 direktni sporazum 823-8-2-49/19 SOD NEKRETNINE.BA Sarajevo,4302176910004 150,00 1 28.02.2019 150,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
277 50413200 direktni sporazum 823-8-2-47/19 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 157,95 1 19.03.2019 157,95 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
278 45210000 otvoreni postupak 823-1-3-122/18 6.402.300,00 365 21.03.2019 6.402.300,00 365 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
279 50800000 direktni sporazum 823-8-2-45/19 Hidroinvest d.o.o. Sarajevo, 4200005890008 339,30 1 06.03.2019 339,30 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
280 79341000 direktni sporazum 823-8-2-46/19 AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo, 4200934630002 216,45 1 11.03.2019 216,45 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
281 44520000 direktni sporazum 823-8-1-44/19 Hudiny d.o.o. Sarajevo, 4200963060002 200,00 1 28.02.2019 200,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
282 80522000 direktni sporazum 823-8-2-43/19 REC Sarajevo, 4200545220001 145,00 1 06.03.2019 145,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
283 71351910 direktni sporazum 823-8-2-42/19 GEOAVAS d.o.o. Sarajevo, 4202006930006 3.638,70 15 07.03.2019 3.638,70 15 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
284 50800000 direktni sporazum 823-8-2-40/19 SANI-TOX d.o.o. Sarajevo, 4201784260003 444,60 1 22.02.2019 444,60 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
285 79521000 direktni sporazum 823-8-2-39/19 MAK INVEST d.o.o. Sarajevo, 4200013990003 753,07 1 28.02.2019 753,07 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
286 30232110 direktni sporazum 823-8-1-37/19 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 232,61 1 22.02.2019 232,61 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
287 30213300 direktni sporazum 823-8-1-38/19 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 1.211,27 1 21.02.2019 1.211,27 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
288 34351100 direktni sporazum 823-8-1-36/19 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 297,76 1 15.02.2019 297,76 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
289 55310000 direktni sporazum 823-8-2-35/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 143,00 1 06.02.2019 143,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
290 30199761 direktni sporazum 823-8-1-34/19 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 105,30 1 06.02.2019 105,30 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
291 22211000 direktni sporazum 823-8-1-33/19 FEB d.d. Sarajevo, 4200566060004 275,00 1 11.02.2019 275,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
292 71248000 direktni sporazum 823-8-2-32/19 SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo, 4200547270006 6.996,60 10 09.02.2019 6.996,60 10 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
293 55310000 direktni sporazum 823-8-2-26/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 85,00 1 18.01.2019 85,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
294 71250000 direktni sporazum 823-8-2-30/19 BNpro d.o.o. Sarajevo, 4201307760002 409,50 3 31.01.2019 409,50 3 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
295 31500000 direktni sporazum 823-8-1-25/19 Penny plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002 93,20 1 24.01.2019 93,20 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
296 30213300 direktni sporazum 823-8-1-29/19 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 1.073,98 1 25.01.2019 1.073,98 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
297 73430000 direktni sporazum 823-8-2-19/19 O.D. Odžačar Sarajevo, 4300849850006 400,00 1 09.01.2019 400,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
298 50531200 direktni sporazum 823-8-2-22/19 O.D. EPLIN Sarajevo, 4302865700009 150,00 1 18.01.2019 150,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
299 79212500 direktni sporazum 823-8-2-17/19 Armin Rev Sarajevo, 4200908980003 7.020,00 10 08.01.2019 7.020,00 10 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
300 15860000 direktni sporazum 823-8-1-9/19 Hercafe d.o.o. Sarajevo, 4202017380008 410,00 1 07.01.2019 410,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
301 32250000 direktni sporazum 823-8-1-13/19 BH Telecom d.d. Sarajevo, 4200211100005 169,65 1 27.12.2018 169,65 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
302 22211000 direktni sporazum 823-8-1-20/19 REC d.o.o. Sarajevo, 4200545220001 250,00 1 08.01.2019 250,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
303 80530000 direktni sporazum 823-8-2-3/19 Multicom d.o.o. Tuzla, 4209300800000 475,00 2 27.12.2018 475,00 2 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
304 55310000 direktni sporazum 823-8-2-2/19 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 364,00 1 28.12.2018 364,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
305 79822200 direktni sporazum 823-8-2-1/19 Mesijum d.o.o. Visoko, 4218023520001 82,37 1 26.12.2018 82,37 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
306 73430000 direktni sporazum 823-8-2-120/18 Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo, 4200134940003 70,20 1 14.12.2018 70,20 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
307 30213300 direktni sporazum 823-8-1-121/18 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780045 1.892,79 1 21.12.2018 1.892,79 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
308 22462000 direktni sporazum 823-8-1-118/18 Grafotisak d.o.o. Grude Podružnica Sarajevo, 4272019110049 585,70 5 19.12.2018 585,70 5 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
309 72212900 direktni sporazum 823-8-2-115/18 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo, 4200287340005 6.271,20 45 12.12.2018 6.271,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
310 22462000 direktni sporazum 823-8-1-114/18 Grafotisak d.o.o. Grude Podružnica Sarajevo, 4272019110049 4.959,12 5 11.12.2018 4.959,12 5 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
311 39715210 direktni sporazum 823-8-1-116/18 LUK d.o.o. Sarajevo, 4200441950008 5.288,87 1 12.12.2018 5.288,87 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
312 71248000 direktni sporazum 823-8-2-108/18 ARCOING d.o.o. Sarajevo, 4200212840002 2.925,00 10 03.12.2018 2.925,00 10 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
313 45421160 direktni sporazum 823-8-3-111/18 Eurokon d.o.o. Sarajevo, 4202234480002 2.925,00 5 06.12.2018 2.925,00 5 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
314 39715210 direktni sporazum 823-8-1-109/18 AS-GAS o.d. Sarajevo, 4300899870008 451,39 1 04.12.2018 451,39 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
315 80530000 direktni sporazum 823-8-2-112/18 CETEOR Sarajevo, 4200110840008 456,30 1 30.11.2018 456,30 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
316 71328000 direktni sporazum 823-8-2-110/18 Fabing d.o.o. Sarajevo, 4200011190000 3.436,00 5 07.12.2018 3.436,00 4 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
317 39715240 direktni sporazum 823-8-1-113/18 Penny plus Sarajevo, 4200162210002 157,00 1 07.12.2018 157,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
318 79342200 konkurentski zahtjev 823-7-2-96/18 EUROPLAKATBH d.o.o. Sarajevo, 4200120300001 4.352,40 28 04.12.2018 4.352,40 28 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
319 50300000 direktni sporazum 823-8-2-106/18 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 585,00 5 19.11.2018 585,00 5 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
320 50100000 direktni sporazum 823-8-2-107/18 AC INTERCAR d.o.o. Sarajevo, 4402070660011 93,00 1 19.11.2018 93,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
321 79521000 direktni sporazum 823-8-2-105/18 Sonic Studio o.d. Sarajevo, 4301209570003 864,05 2 15.11.2018 864,05 2 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
322 92220000 direktni sporazum 823-8-2-103/18 JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo, 4200556770003 1.146,60 30 01.11.2018 1.146,60 30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
323 44613600 direktni sporazum 823-8-1-99/18 Alternativa d.o.o. Sarajevo, 4200378810004 3.040,00 3 02.11.2018 3.040,00 3 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
324 45232410 direktni sporazum 823-8-3-102/18 Hidroinvest d.o.o. Sarajevo, 4200005890008 3.919,50 10 07.11.2018 3.919,50 10 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
325 30121100 direktni sporazum 823-8-1-104/18 Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo, 4201294680004 5.382,00 1 09.11.2018 5.382,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
326 50300000 direktni sporazum 823-8-2-101/18 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007 117,00 1 31.10.2018 117,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
327 44512000 direktni sporazum 823-8-1-97/18 Adazal d.o.o. Sarajevo, 4200379970005 406,30 1 27.10.2018 406,30 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
328 44110000 direktni sporazum 823-8-1-98/18 Adazal d.o.o. Sarajevo, 4200379970005 98,15 1 27.10.2018 98,15 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
329 30125110 direktni sporazum 823-8-1-93/18 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005 1.056,85 1 23.10.2018 1.056,85 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
330 22462000 direktni sporazum 823-8-1-95/18 Alster Pro d.o.o. Sarajevo, 4201996520005 789,75 7 29.10.2018 789,75 6 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
331 30237100 direktni sporazum 823-8-1-94/18 Media Market d.o.o. Sarajevo, 4201425960008 199,00 1 26.10.2018 199,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
332 80530000 direktni sporazum 823-8-2-92/18 SALES COACHING DOO Beograd, 110305049 215,40 1 21.09.2018 215,40 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
333 55110000 direktni sporazum 823-8-2-90/18 Hotel Hercegovina Resort d.o.o. Mostar, 4227134340001 208,00 4 28.09.2018 208,00 4 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
334 71600000 direktni sporazum 823-8-2-91/18 Proving d.o.o. Sarajevo, 4200289800003 5.896,80 20 27.09.2018 5.896,80 20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
335 55310000 direktni sporazum 823-8-2-88/18 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 112,98 1 10.09.2018 112,98 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
336 30100000 direktni sporazum 823-8-1-82/18 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 530,60 5 28.08.2018 530,60 5 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
337 80530000 direktni sporazum 823-8-2-86/18 REC Sarajevo, 4200545220001 115,00 1 07.09.2018 115,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
338 80530000 direktni sporazum 823-8-2-87/18 REC Sarajevo, 4200545220001 290,00 1 11.09.2018 290,00 1 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
339 50413200 direktni sporazum 823-8-2-85/18 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo, 4200117260007 157,95 30.08.2018 157,95 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
340 79521000 direktni sporazum 823-8-2-84/18 SAMAS d.o.o., 4200111220003 222,30 31.08.2018 222,30 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
341 44110000 direktni sporazum 823-8-1-81/18 Penny plus Sarajevo, 4200162210002 272,97 06.08.2018 272,97 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
342 30213300 direktni sporazum 823-8-1-80/18 Univerzalno d.o.o. Sarajevo, 4201699570001 1.258,00 06.08.2018 1.258,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
343 73430000 direktni sporazum 823-8-2-79/18 Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo, 4200134940003 81,90 09.08.2018 81,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
344 30125110 direktni sporazum 823-8-1-83/18 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005 88,92 28.08.2018 88,92 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
345 39531000 direktni sporazum 823-8-1-77/18 Lamper d.o.o. Sarajevo, 4200164000005 126,00 16.07.2018 126,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
346 39515430 direktni sporazum 823-8-1-78/18 Mikado d.o.o. Sarajevo, 4200062260002 160,56 16.07.2018 160,56 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
347 45312200 direktni sporazum 823-8-3-76/18 Unilab d.o.o., 4200054160007 1.554,93 13.07.2018 1.554,93 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
348 30237100 direktni sporazum 823-8-1-71/18 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 109,98 02.07.2018 109,98 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
349 50100000 direktni sporazum 823-8-2-72/18 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007 628,20 09.07.2018 628,20 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
350 39711310 direktni sporazum 823-8-1-73/18 Domod d.o.o. Sarajevo, 4201952400002 506,66 06.07.2018 506,66 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
351 30192150 direktni sporazum 823-8-1-74/18 "RASS" o.d Sarajevo, 4301295710009 65,00 10.07.2018 65,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
352 30232110 direktni sporazum 823-8-1-75/18 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005 346,32 11.07.2018 346,32 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
353 55310000 direktni sporazum 823-8-2-66/18 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošća, 4300618610002 150,00 13.06.2018 150,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
354 55310000 direktni sporazum 823-8-2-65/18 Grand Hotel Bristol d.o.o. Sarajevo, 4200580720009 1.120,00 14.06.2018 1.120,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
355 48761000 direktni sporazum 823-8-2-67/18 4th Dimension d.o.o. Sarajevo, 4200241350006 963,85 14.06.2018 963,85 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
356 50323000 direktni sporazum 823-8-2-64/18 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 81,90 06.06.2018 81,90 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
357 30100000 direktni sporazum 823-8-1-70/18 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002 713,70 02.07.2018 713,70 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
358 80530000 direktni sporazum 823-8-2-69/18 REC Sarajevo, 4200545220001 145,00 21.06.2018 145,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
359 79342200 konkurentski zahtjev 823-7-2-57/18 City Mark Plus d.o.o. Sarajevo, 4201916350007 5.850,00 123 14.06.2018 5.850,00 123 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
360 80530000 direktni sporazum 823-8-2-61/18 REC Sarajevo, 4200545220001 145,00 22.05.2018 145,00 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
361 44521110 direktni sporazum 823-8-1-59/18 Hudiny lock d.o.o. Sarajevo, 4201318960003 119,36 15.05.2018 119,36 NIJE BILO IZMJENA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovo