JAVNI KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Pozicija

1) KOORDINATOR – 1 izvršilac

Odluka

Propisi i literatura za polaganje pismenog i usmenog ispita 

Javni konkurs

Poslovnik o radu Komisije