Javni konkurs za imenovanje na poziciju direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova članova porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prograne osobe.

Tekst javnog konkursa možete preuzeti klikom na link