Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca- branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo^, br. 45/12- Prečišćen tekst, 26/14 i 46/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja; branitelji; dobrovoljci i organizatori otpora; veterani; učesnici rata; ratni vojni invalidi; mirnodopski vojni invalidi; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica a u skladu sa Uredbom o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine («Službene novine Kantona Sarajevo)), broj 14/40-Prečišćeni tekst).
Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od 12.03.2018.godine do 12.04.2018.godine.