Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava i utvrđivanje liste reda prvenstva mladih za kupovinu stana po osnovu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju, za 13 stambenih jedinica koje su ponudili investitori, koji su ispunili uslove javnog poziva i 100 stambenih jedinica koje je ponudio Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, na osnovu člana 5. stav (2) Odluke o uslovima i načinu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju.

Javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 02.10.2021.godine.

OPŠIRNIJE

Javni poziv

Obrazac prijave sa izjavama po javnom pozivu

Stanovi na objektu K-30 i K-31 lokacija Šip

Stanovi na objektu Centar lokacija Ilijaš

Stanovi na objektu A1-B lokacija Vogošča