Na određene zahtjeve stranaka za kupovinom stana na rok otplate do 25 godina, Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je sa bankarskim sektorom sklopio ugovor o poslovnoj saradnji, kako bi omogućili i ovaj vid podrške u kreditiranju naših kupaca i rješavanja njihovog stambenog pitanja.

https://www.sberbank.ba/bs/stanovnistvo/fond-kantona-sarajevo