Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović i direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Mirza Emirhafizović, zajedno su potpisali  i dodijelili predugovore o kupoprodaji dodijeljenog stana za 40 pripadnika boračke populacije na lokaciji Rosulje, općina Vogošća.

Shodno odredbama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo na ovaj način realizuje pravo na dodjelu stana u vlasništvo ili dodjelu stana na korištenje određenim kategorijama pripadnika boračke populacije.

U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima za ove namjene, pravo na dodjelu stana u vlasništvo ostvarila su: tri ratna vojna invalida, četiri roditelja šehida-poginulih boraca i 33 supruge šehida-poginulih boraca.

Više na linku