Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo  na čelu sa Ministrom  Ismirom Juskom i Direktor  Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Mirza Emirhafizović, potpisali su danas predugovore sa krajnjim korisnicima koji su u vlasništvo dobili 34 stana u naselju Rosulje-Općina Vogošća, namijenjena pripadnicima boračke populacije shodno Zakonu o dopunskim pravima boraca Kantona Sarajevo.

Među 34 buduća vlasnika ovih stanova nalaze se jedno dijete umrlog ratnog vojnog invalida bez oba roditelja, pet roditelja šehida odnosno poginulih boraca, pet ratnih vojnih invalida i 23 supruge šehida odnosno poginula borca.

Direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Mirza Emirhafizović  je istakao izuzetno dobru i učinkovitu saradnju sa Ministarstvom za borača pitanja i ministrom Ismirom Juskom.

Ministar za boračka pitanja Ismir Jusko je istakao da ne postoji niti jedna nekretnina, niti jedna satisfakcija koju mi možemo dati nekome ko je izgubio svoje najmilije. Ovo je samo jedan mali znak pažnje za sve one koji su bili u potrebi i kojima nije bilo riješeno stambeno pitanje.

Dodao je, kako se iskreno nada da će u narednim periodu stambeno riješiti i preostale pripadnike boračke populacije u Kantonu Sarajevo.