POKRETANJE I TOK JAVNIH NABAVKI

22.04.2019
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2019. Fond

05.04.2019
Usluge reklamiranja (billboard plakati Općina Vogošća) 2019. Fond

05.04.2019
Usluge reklamiranja (billboard plakati Općine Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo i Centar) 2019. Fond

26.03.2019
Usluge osiguranja 2019. Fond

20.03.2019
Dodatni nepredviđeni radovi na objektu B1-B

14.01.2019
Usluge nadzora gradilišta objekat B1-A sa vanjskim ureðenjem

28.12.2018
Radovi na podizanju zgrada (objekat B1-A) 2018 Fond

17.12.2018
Usluge istraživanja tla 2019 Fond

01.11.2018
Usluge reklamiranja Fond II 2018

04.10.2018
Usluge reklamiranja Fond I 2018.

28.06.2018
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata K-30 i K-31 sa vanjskim ureðenjem

28.05.2018
Usluge reklamiranja Sarajevo Fond

15.05.2018
Usluge reklamiranja Fond

10.05.2018
Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar)-Poziv za dostavu ponude

22.03.2018
Usluge osiguranja 2018. FOND

15.02.2018
Radovi na podizanju zgrada (objekat K-78 ŠIP) Fond

14.02.2018
Ugradnja klima uređaja (objekti K-34 do K-37) Fond

05.02.2018
Izrada izvedbenih projekta za vanjsko ureðenje oko objekata B1-B, B1-A, A1-A, A1-B i 3E naselje Rosulje

27.12.2017
Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) - Poziv za dostavu ponude

11.09.2017
Radovi na rekonstrukciji

21.08.2017
Usluge istraživanja tla (za izgradnju objekta K-30 i K-31)

25.07.2017
Izrada izvedbenog projekta objekta B1-A u naselju Rosulje-Sarajevo

18.07.2017
Usluge nadzora gradilišta objekat B1-B u naselju Rosulje-Sarajevo

14.07.2017
Usluge nadzora gradilišta objekat K-34 i K-35 naselje Šip u Sarajevu

17.04.2017
Usluge nadzora gradilišta objekta K36-K37

03.04.2017
Vanjsko uređenje oko objkta K-34 do K-37

09.02.2017
Nabavka službenog vozila Fond KS za izgradnju stanova

12.01.2017
Bravarski radovi Fond KS za izgradnju stanova

05.01.2017
Obrazovni seminari

05.01.2017
Pranje službenih vozila