Općina Centar pomaže mladima koji prvi put rješavaju stambeno pitanje

Općina Centar Sarajevo raspisala je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova
plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza za dodanu vrijednost (PDV) za mlade iz sredstava općinskog budžeta za
2019. godinu.Pravo na dodjelu tih sredstava imaju mladi do 38 godina sa prebivalištem na području te općine koji prvi put rješavaju
stambeno pitanje kupovinom stana na području općine.
Zahtjev sa dokumentacijom potrebno je podnijeti putem protokola Službi za registar, upravljanje imovinom i katastar nekretnina –
Odsjek za stambene poslove, javni poziv ostaje otvoren tokom cijele 2019. godine, a u skladu sa raspoloživim budžetskim
sredstvima, saopćeno je iz Općine Centar.