PRI KRAJU RADOVI NA B1-B

Na objeku B1-B na lokaciji Rosulje općina Vogošća ovih dana odvijaju se završni građevinski radovi na budućem objeku B1-B, koja će
uskoro biti svečano otvorena te predana na upotrebu novim građanima Općine Vogošća.