Kontakt podaci

Fond Kantona Sarajevo za izdradnju stanova
Hifzi Bjelevca 54
71000, Sarajevo
Kontakti: +387033776-183 +387033776-193
Fax: +38733776196
E-mail: fondstan@gmail.com

O nama

Osnovani krajem 1998.godine sa ciljem urgentnog saniranja stambenog fonda u poslijeratnom razdoblju i što efikasnijemriješavanju
jako izražene problematike stambenog zbrinjavanja, prije svih, boračke populacije.U velikom zamahu,u relativnom kratkom periodu,
pokrenuta je opsežna građevinska operativa i izgradnja na velikom broju lokacija širom Kantona Sarajevo, tako da je Fond ostavio
trag u novoj stambenoj izgradnji u svim općinama Kantona,u manjem ili većem obimu,a sve u zavisnosti od dostavljenih potreba
pojedinih općina u to vrijeme.Program nadziđivanja gotovih stambenih objekata i uređenjem istih je realizovan u cijelosti putem
Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova.Od 2000.- te godine započinjemo izgradnju velikog stambeno-poslovnog kompleksa
na Stup-u i tako sve do danas, izgrađeno je 27 novih stambenih objekata na 7 razlićitih lokacija sa preko 1.700 stambenih
jedinica,značajnim brojem poslovnih prostora i garaža.Ukupan broj lokacija koje su bile predmetom izgradnje u oba navedena
programa iznosi preko 200, sa angažovanjem građevinske operative od 98 različitih građevinskih kompanija i daleko većeg broja
istih, kao kooperanata ili podizvođača te ukupnom stambenom realizaciom preko 3000 stambenih jedinica.Društvena odgovornost
ogledala se i u pružanju daleko najpovoljnijih uslova finansiranja za naše korisnike, odnosno kupce,kako u pogledu cijena ,tako i u
pogledu dugoročne beskamatne otplate u programu udruživanja sredstava.Taj model i danas primjenjujemo i kao takvi smo
jedinstveni u regionu. Veliko nam je zadovoljstvo vidjeti osmjeh na licima naših kupaca, zbog stečenog renomea pouzdanog i
povoljnog partnera u riješavanju njihovog stambenog pitanja , te činjenici da se trudimo da budemo kontinuirano na dispoziciji u
riješavanju predmetne problematike našim kupcima.Ovo zalaganje rezultiralo je dobijanjem Plakete Skupštine Kantona Sarajevo
,kao svoje najprestižnije nagrade, a na prijedlog pojedinaca i organizacija koje su u neposrednom kontaktu sa našim kupcima.To
nam je posebna čast i podstrek za neprestalno usavršavanje u što uspješnijem radu.U posljednje vrijeme, vrlo uspješno i potpuno
realiziramo programe stambenog riješavanja populacije mladih, što ćemo nastaviti i u budućnosti,jer postoji izražen interes za
istim i odgovornost u cijelini u pružanju adekvatnog odgovara na ovaj izazov.Možda je neskromno konstatovati ali ističemo da smo
uspjeli uspješno odgovoriti na sve izazove u proteklih 20 godina postojanja, što je samo po sebi određena garancija za nastavak
buduće dugoročne i uspješne nam saradnje