Obavještavaju se lica koja su aplicirala ili imaju namjeru aplicirati po Javnom oglasu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova objavljenom u dnevnom listu Dnevni avaza dana 11.08.2021.godine za kupovinu stana ili poslovnog prostora na lokaciji Šip objekti K-30 i  K-31, da se krajni rok za apliciranje pomjera za 02.10.2021. godine.

OPŠIRNIJE