Obavjest o poništenju Javnog konkursa za imenovanje na poziciju direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i pognane osobe.

Tekst o poništenju Javnog konkursa možete preuzeti klikom na link