U 2017 godini Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je obezbijedilo dodatna finansijska sredstva, kako bi kroz program stambenog rješavanja u vlasništvu i trajnom korištenju, omogućilo stambeno rješavanje dodatnog broja boračke populacije u narednoj 2018 godini. Na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je dostavio traženu dokumentaciju i potpisivanje ugovora se očekuje do kraja 2017 godine.

http://mbp.ks.gov.ba/aktuelnosti/odluka-o-kupovini-dodatnih-stambenih-jedinica-za-dodjelu-na-koristenje-i-trajno