Odluka o osnivanju fonda kantona sarajevo za izgradnju stanova – OSNIVAČKI AKTI – UPRAVNI ODBOR