Ministarstvo je, na osnovu Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih, objavilo 10. maja ove godine javni poziv koji je bio otvoren 60 dana od dana objavljivanja. Na javni poziv prijavilo se ukupno 570 kandidata, što potvrđuje da je odziv bio jako dobar, a od kojih je 489 ispunjavalo tražene uvjete, dok je 80 prijava odbačeno, jer nisu ispunjavale tražene uslove, kao i prijava jednog kandidat koja je bila neblagovremena. Očekujem da će se sa ovim projektom nastaviti i naredne godine, čime bi se omogućilo da oni kandidati koji nisu dobili subvencionirana sredstva ove godine to pokušaju sljedeće. Kategorija mladih do 38 godina koji kupuju stan prvi put oslobođeni su plaćanja poreza ubuduće, što mi smatramo da je odlična odluka i našim ulaganjem u budućnost.
http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/sjednica-vlade-kantona-sarajevo-na-igmanu-odobreno