Općina Centar Sarajevo raspisala je javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela troškova plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza za dodanu vrijednost (PDV) za mlade iz sredstava općinskog budžeta za 2019. godinu.

Pravo na dodjelu tih sredstava imaju mladi do 38 godina sa prebivalištem na području te općine koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom stana na području općine. Zahtjev sa dokumentacijom potrebno je podnijeti putem protokola Službi za registar, upravljanje imovinom i katastar nekretnina – Odsjek za stambene poslove, javni poziv ostaje otvoren tokom cijele 2019. godine, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima, saopćeno je iz Općine Centar.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adnan Čvorak