Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo uručio je danas ključeve pet novoizgrađenih stambenih jedinica pripadnicima boračke populacije koji su ovo pravo ostvarili kroz Program dodjele stanova na trajno korištenje. U svoje stanove u vogošćanskom naselju Rosulje uselila su djeca šehida Irfan Kulić i Sejad Hamur, ratni vojni invalidi Ajna Omeragić i Elvira Salihić te majka šehida Sadija Salihović.
“Ministarstvo je za kupovinu ovih pet stanova od Fonda KS za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe izdvojilo 301.879,20 KM. Ključeve stanova uskoro će dobiti još 16 pripadnika boračke populacije koji su to pravo također ostvarili u ovoj godini kroz Program dodjele stanova u trajno vlasništvo”, naveo je ministar Fišo.
Po njegovim riječima, još 220 pripadnika boračke populacije u Kantonu Sarajevo čeka na rješavanje svog stambenog pitanja. Kazao je da će Ministarstvo, u saradnji sa Vladom i Skupštinom KS, nastojati iznaći dodatna sredstva kroz rebalans budžeta ove godine za kupovinu još dvadeset stanova u ovom naselju. Također, da će se pitanja stambenog zbrinjavanja svih boračkih porodica rješavati kroz programe zajedničkog finansiranja sa Fondom KS za izgradnju stanova.
Dijete šehida, Irfan Kulić, koji je gotovo cijeli život proveo u ustanovama za djecu bez roditeljskog staranja i za pomoć osobama s invaliditetom, kazao je da ovaj dan predstavlja veliku prekretnicu u njegovom životu. Od 1992. godine, kada mu je poginuo otac na Blekinom potoku on je kao dijete bez roditeljskog staranja boravio u Domu Bjelave i u hraniteljskoj porodici, a potom i Zavodu Pazarić. Poslije su brigu o njemu preuzela udruženja “Oaza” i “Sumero” sve do useljenja u ovaj stan.
“Od ovog momenta moj život počinje nanovo. Ovo je veliki podstrek za mene, a planiram uskoro osnovati i porodicu”, kazao je Kulić uz riječi zahvalnosti na rješavanju njegovog stambenog pitanja.
Inače, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je u ovoj godini kupilo ukupno 21 stan za pripadnike boračke populacije. Za to je iz Budžeta izdvojeno 1.400.000 KM.
https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/pet-pripadnika-boracke-populacije-kantona-sarajevo