Ministar za boračka pitanja Omer Osmanović i direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Mirza Emirhafizović, potpisali su notarski ugovor za za dodatnih 25 stanova, kojima će se riješiti stambeno pitanje za 14 ratnih vojnih invalida, jednog roditelja šehida – poginulog borca, te 10 supruga šehida – poginulih boraca.

Podsjećamo da je nedavno ministar Omer Osmanović potpisao notarski ugovor za 40 stanova namijenjenih pripadnicima ove populacije sa područja Kantona Sarajevo, te im kao njihovim korisnicima dodijelio i predugovore o vlasništvu i korištenju.

Radi se o stanovima iz stambenog objekta “E”, izgrađenog u naselju Rosulje, na području općine Vogošća.

“U narednom periodu Ministarstvo će konkretizirati aktivnosti za kupovinu još 15 stanova, čime će se na najbolji način nastaviti rješavanje ovog važnog egzistencijalnog pitanja pripadnicima boračke populacije u Kantonu Sarajevo”, najavio je ministar Osmanović.