Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo  na čelu sa Ministrom gospodinom Ismirom Juskom i Direktor  Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova gospodin Mirza Emirhafizović, potpisali su ugovore o stambenom riješavanju 35 porodica, pripadnika boračke populacije, shodno Zakonu o dopunskim pravima boraca Kantona Sarajevo.

     

Ovo predstavlja kontinuitet nadasve uspješne saradnje ova dva subjekta u riješavanju stambenog statusa ove populacije u svom proteklom periodu.

Stambeni objekat se nalazi na lokalitetu Rosulje- Općina Vogošća i pod oznakom B1-A. Građevinski radovi teku urednom dinamikom i useljenje je predviđeno u julu mjesecu naredne godine.

Direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je istakao izuzetno dobru i učinkovitu saradnju sa Ministarstvom za borača pitanja i ministrom gospodinom Ismirom Juskom, kao i spremnost  zadržati status najpouzdanijeg partnera  u realizaciji svih programa Ministarstva za boračka pitanja, te  Vlade u cijelini u sferi nove stambene izgradnje.