Obavještavamo Vas da će se u ponedeljak, 27. septembra 2021. godine, u 14:00 sati u Domu mladih KSC Skenderija, u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe upriličiti potpisivanje i dodjela predugovora o kupoprodaji dodijeljenog stana na lokaciji Rosulje, općina Vogošća, za 40 pripadnika boračke populacije.