Ekipe JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo, OJ Dom zdravlja Vogošća i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih borca i prognanih osoba su na terenu u pripremi otvaranja ambulante porodićne medicine Rosulje-Općina Vogošća.

Na prostoru površine 330 m2 u dvije etaže, nakon adaptacije i prilagođavanja namjeni, građanima ovog naselja bit će na usluzi ambulanta porodične medicine sa svojim raznovrsnim sadržajem medicinske usluge, kao što su stomatologija za djecu i odrasle, fizijatrija, laboratorija i drugi sadržaji koji će biti prilagođeni potrebama mjesnog stanovništva.

Na ovaj način nivo zdrastvene usluge dobiva dodatno na značenju u pospješenju zdravlja naših građana i prevenciji, a ovo naselje sa velikim brojem građana iz reda boračke i populacije mladih dobiva reprezentativni objekat i prijeko potreban sadržaj zdravstene njege.

Na relalizaciji ovako značajnog objekta učestvovali su zvanični prestavnici sa svojim timovima Općine Vogošća, Ministarstvo zdrastva Kantona Sarajevo, JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo, OJ Dom zdravlja Vogošća, Kantonalni pravobranilac i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih borca i prognanih osoba.Svi učesnici u ovoj realizaciji istakli su veliko zadovoljstvo postignutim i uvjerenje da će isti u potpunosti opravdati svoju ulogu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adnan Čvorak