Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je svojim kupcima omogućio poseban model finansiranja garaža na lokalitetu Rosulje pod nazivom “OTKUP KAO ZAKUP” pri čemu su mjesečne rate otkupa primjerene visini istih kao prosječnog zakupa u visini od 60 KM sa PDV i to na period od 24 mjeseca nakon dvije godine. Otkup ostatka vrijednosti omogućava se odgodom plaćanja 50 mjeseci bez kamata. Zatvorene garaže se nalaze u modernom garažnom prostoru u središtu stambenog kompleksa na tom lokalitetu i prosječne su površine od 15m2 . Navedene povoljnosti omogućuju kupovinu velikog broja garažnog prostora, tako da očekujemo skori završetak ove uspješne realizacije modela finansiranja garaža pod nazivom „OTKUP KAO ZAKUP“.
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je sklopio ugovor o poslovnoj saradnji sa bankarskim sektorom zbog određenih zahtjeva stranaka a sve u cilju omogućavanja kreditiranja naših stranaka odnosno kupaca. Omogučili smo na taj način kreditiranje kupaca za kupovinu naših stanova pod povoljnim uslovima kao i rokom otplate do 25 godina.