Na prodaju su 32 garaže u suterenu objekta novogradnje K-36 i K-37 na Šipu Općina Centar. Garaže se prodaju odvojeno površine od 16,77 m2 do 22,59 m2 , nalaze se na južnoj i sjevernoj strani objekta. Prodajna cijena garaža je utvrđena u visini od 1.300 KM/m2 sa uračunatim PDV-om. Za više informacija o cijeni, uslovima plaćanja kao i termin obilaska na lokaciji gdje se nalaze garaže, kontaktirajte Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova na broj telefona 033/ 243-137 ili 033/ 776-193.