Na prodaju su 32 garaže u suterenu objekta novogradnje K-36 i K-37 na Šipu Općina Centar. Garaže se prodaju odvojeno površine od 16,77 m2 do 22,59 m2 , nalaze se na južnoj i sjevernoj strani objekta. Prodajna cijena garaža je utvrđena u visini od 1.300 KM/m2 sa uračunatim PDV-om. Za više informacija o cijeni, uslovima plaćanja kao i termin obilaska na lokaciji gdje se nalaze garaže, kontaktirajte Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova na broj telefona 033/ 776-183 ili 033/ 776-193.
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je sklopio ugovor o poslovnoj saradnji sa bankarskim sektorom zbog određenih zahtjeva stranaka a sve u cilju omogućavanja kreditiranja naših stranaka odnosno kupaca. Omogučili smo na taj način kreditiranje kupaca za kupovinu naših garaža pod povoljnim uslovima kao i rokom otplate do 25 godina..
O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovih garaža uredno ćemo vas informisati putem naše službene facebook stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova: http://www.facebook.com/FondKStanova/