Projekat: Stambeno-Poslovno Naselje Trnovo

Podaci o projektu

Tip objekta: Stambeno-Poslovni
Projekat završen: DA

Objekti

Opis projekta

Stambeno-poslovni objekat sa 6 stambenih jedinica i 350 kvadratnih metara poslovnog prostora za potrebe profesionalne
Vatrogasne brigade.


Lokacija