Projekat: Naselje Rosulje

Podaci o projektu

Tip objekta: Stambeno-Poslovni
Početak gradnje: 2009
Kontakt telefon: +38733776193

Objekti

3A-3B3CO1O23DB1-B

Opis projekta

Opština Vogošća svoj znaćajan razvoj bilježi krajem šezdesetih godina.Metalno industrijski komleks, namjenska industrija i nešto
kasnije auto industrija u sklopu složene organizacije Unis Vogošća, svojim razvojem, razvija i Opštinu Vogošća u svim
granama.Stanogradnja u Vogošći (individualna i kolektivna), od kraja šezdesetih godina pa sve do devedesetih godina pretvara ovu
opštinu u najrazvijeniju u exs Jugoslaviji.Stanovništvo Opštine Vogošća je pretežno mlađe dobi, kvalitetno obrazovano i dobro
situirano.Ratne godine Opština Vogošća provela je u okupaciji od strane agresora i izbjeglica iz susjednih opština koje je držala pod
kontrolom Armija Bosne i Hercegovine.Po potpisivanju Dejtonskog sporazuma većina srpskog življa napušta Opštinu Vogošća, po
nalogu svoga političkoga rukovodstva.Izuzetnim naporima Kanton Sarajevo i Opština Vogošća ubrzano pristupaju obnovi i razvoju
Vogošće opravljajući postojeće objekte ( objekte devastirane ratnim dejstvima i devastacije nastale prilikom napuštanja objekata),
istovremeno gradeći i nove.Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, nadogradnjom postojećih stambenih objekata ukljućio se
u tu obnovu Vogošće opravkom desetina krovova postojećih objekata zajedničkog stanovanja.Izgradnja potkovnih stanova
(mansardi), predočila nam je veliku zainteresiranost kupaca za kupovinom stanova u Vogošći.Fond Kantona Sarajevo tada se
odlućio graditi značajan broj stanova u ovoj opštini na lokalitetu Rosulje.Mikrolokacijski, naselje Rosulje smješteno je istoćno od
centra Vogošće na blagoj padini.Lokalitet Rosulje je osunčan prostor sa izvanrednom ružom vjetrova koja ne dozvoljava formiranje
magle ili pak industrijskog smoga.Naselje Rosulje gradi se u bukvalnom smislu od početka, tako da se istovremeno grade stambeni
objekti i široke gradske saobračajnice, veliki parkinzi za mirujući saobračaj, prostrane zelene površine, parkovi za djecu, poslovni
prostori.U sklopu naselja a po najsavremenijim propisima izgrađena je moderna zatvorena garaža, veliki broj poslovnih prostora u
kojima u najskorije vrijeme treba da se smjeste hipermarketi, pošta, banka, slastićarne kafeterije i ostali sadržaji potrebni jednom
modernom naselju.Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u proteklom periodu je u naselju Rosulje Izgradio i uselio cca 460
stanova heterogene strukture. Prodajna cijena stanova licima koja rješavaju stambeno pitanje pod povoljnim uslovima, utvrđuje se u
visini od 1.550,00 KM/m2 sa uračunatim PDV-om. Naćin kupovine stana preko Fonda Kantona Sarajevo za Izgradnju stanova
(učešće 30% od vrijednosti stana a otplata ostatka duga 60 rata bez kamata, ukljućen u cijenu PDV, ukljućeno u cijenu etažiranje i
uknjžba) je garatovano najpovoljniji u Kantonu Sarajevo.


Lokacija