U stambenoj poslovnoj zoni Rosulje-Vogošća na objektu B1-B radovi teku planiranom dinamikom i biti će završeni u predviđenom roku. Ova izgradnja predstavlja nastavak kontinuiranog rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova na ovom lokalitetu gdje je već izgrađeno i useljeno 522 stambene jedinice i započeta privredna aktivnost putem naših poslovnih prostora. Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je sklopio ugovor o poslovnoj saradnji sa bankarskim sektorom zbog određenih zahtjeva stranaka a sve u cilju omogućavanja kreditiranja naših stranaka odnosno kupaca. Omogučili smo na taj način kreditiranje kupaca za kupovinu naših stanova pod povoljnim uslovima kao i rokom otplate do 25 godina.