Na objektima K-34 i K-35 sa ukupno 52 stambene jedinice na lokaciji Šip-a radovi teku predvidjenom dinamikom, što sa postojećim objektima K-36 i K-37 u neposrednoj blizini čini ukupno 104 stambene jedinice i 64 garaže. Nastavak izgradnje ovih modernih stambenih objekata uz najpovoljnije uslove finansiranja za boračku i populaciju mladih, predstavlja kontinuitet prepoznatljivosti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u sferi stanogradnje na području Kantona Sarajevo. O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovih objekata uredno ćemo vas informisati putem naše službene facebook stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova: www.facebook.com/FondKStanova/. Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je sklopio ugovor o poslovnoj saradnji sa bankarskim sektorom zbog određenih zahtjeva stranaka a sve u cilju omogućavanja kreditiranja naših stranaka odnosno kupaca. Omogučili smo na taj način kreditiranje kupaca za kupovinu naših stanova pod povoljnim uslovima kao i rokom otplate do 25 godina.