Na objektima K-34 i K-35 na lokaciji Šip-a sa ukupno 52 stambene jedinice i 32 garaže, radovi teku predviđenom dinamikom. O svim aktivnostma vezanim za realizaciju izgradnje ovih objekata uredno ćemo vas informisati putem naše službene web stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova kao i na facebooku:
www.facebook.com/FondKStanova.