Na objektima K-36 i K-37 na lokaciji Šip-a, radovi teku predviđenom dinamikom. O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovih objekata uredno ćemo vas informisati putem naše službene facebook stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova: www.facebook.com/FondKStanova/