Na objektima K-36 i K-37 na lokaciji Šip-a, radovi teku predviđenom dinamikom. Pojedine faze gradnje su okončane i prije ugovorenog roka. Očekujemo nastavak ove dinamike i u narednom periodu. O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovih objekata uredno ćemo vas informisati putem naše službene facebook stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova: www.facebook.com/FondKStanova/

https://www.youtube.com/watch?v=9FWYrV45woc

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je sklopio ugovor o poslovnoj saradnji sa bankarskim sektorom zbog određenih zahtjeva stranaka a sve u cilju omogućavanja kreditiranja naših stranaka odnosno kupaca. Omogučili smo na taj način kreditiranje kupaca za kupovinu naših stanova pod povoljnim uslovima kao i rokom otplate do 25 godina.