Na objektima K-36 i K-37 na lokaciji Šip-a, radovi teku predviđenom dinamikom. Pojedine faze gradnje su okončane i prije ugovorenog roka. Očekujemo nastavak ove dinamike i u narednom periodu. O svim aktivnostma vezanim za realizaciju izgradnje ovih objekata uredno ćemo vas informisati putem naše službene web stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova kao i na facebooku:
www.facebook.com/FondKStanova