Na objeku E na lokaciji Rosulje Općina Vogošća, radovi teku predviđenom dinamikom. Očekujemo nastavak ove dinamike i u narednom periodu.  Objekta E će imati suteren, prizemlje, 4 sprata sa 72 stambenom jedinicom. O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovih objekata uredno ćemo vas informisati putem naše službene Facebook stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova: www.facebook.com/FondKStanova