Na objeku E na lokaciji Rosulje Općina Vogošća, radovi teku predviđenom dinamikom. Očekujemo nastavak ove dinamike i u narednom periodu. Objekta E će imati suteren, prizemlje, 4 sprata sa 72 stambenom jedinicom. O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovih objekata uredno ćemo vas informisati putem naše službene Facebook stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova: www.facebook.com/FondKStanova

 

Za vise informacija možete nas kontaktirati putem telefona na brojeve:

+387 33 776 – 193
+387 33 776 – 183
+387 33 243 – 137

Također možete nas kontaktrati putem e-mail: fondstan@gmail.com