Na objeku E na lokaciji Rosulje-Općina Vogošća, radovi teku predviđenom dinamikom. Objekta E će imati suteren, prizemlje, 4 sprata sa 72 stambenom jedinicom. Očekujemo nastavak ove dinamike i u narednom periodu. O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovog objekta uredno ćemo vas informisati putem Facebook stranice: www.facebook.com/FondKStanova/

 

OVDJE MOZETE VIDJETI KATALOG “E”

Za vise informacija možete nas kontaktirati putem telefona na brojeve:

+387 33 776 – 193
+387 33 776 – 183
+387 33 243 – 137

Također možete nas kontaktrati putem e-mail: fondstan@gmail.com