Na objektima K-30 i K-31 na lokaciji Šip-a, radovi teku predviđenom dinamikom. O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovog objekta uredno ćemo vas informisati putem Facebook stranice: www.facebook.com/FondKStanova/