Objekat B1-A na lokaciji Rosulje-Općina Vogošća, radovi teku predviđenom dinamikom. Očekujemo nastavak ove dinamike i u narednom periodu. O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovog objekta uredno ćemo vas informisati putem naše službene Facebook stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova: www.facebook.com/FondKStanova