Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao je sa direktorom Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Mirzom Emirhafizovićem protokol kojim se iz budžeta ove lokalne zajednice izdvaja 30.000 maraka Fondu, a u svrhu rješavanja stambenog pitanja za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i prognanih osoba.

Imajući u vidu težak ekonomsko socijalni položaj boraca i njihovih porodica i nedovoljnu brigu društva za njihove brojne probleme i potrebe, Općina Centar Sarajevo u okviru kontinuirane brige o boračkoj populaciji, najzaslužnijoj za današnju slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, dugi niz godina redovno iz svog budžeta izdvaja značajna sredstva kako bi im pružila potporu i razne vrste pomoći.

U općinskom budžetu za 2020. godinu za tu namjenu obezbijeđeno je preko 700 hiljada konvertibilnih maraka.Načelnik Ajnadžić je prilikom potpisivanja protokola kazao da će Općina Centar u skladu sa mogućnostima nastaviti izdvajati sredstva za ovu namjenu.

Nažalost mnogo je pripadnika boračke populacije koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, a ima i slučajeva kada oni koji su branili i odbranili ovu državu nemaju krov nad glavom. U cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja za pripadnike boračke populacije i njihove porodice u budžetu smo izdvojili ova sredstva, a namjeravamo sa ovim vidom podrške nastaviti i dalje, istakao je Ajnadžić.

Direktor Emirhafizović izrazio je zahvalnost načelniku Ajnadžiću i Općini Centar na kontinuiranoj podršci boračkoj populaciji.

 

Preuzeto sa stranice