Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo uručio je danas u naselju Rosulje u Vogošći ključeve za šest stanova pripadnicima boračke populacije iz kategorije roditelja šehida i poginulih boraca, a koji su to pravo ostvarili kroz Program dodjele stanova u vlasništvo. Stanove je kupilo resorno ministarstvo od Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, nakon pribavljene saglasnosti od Skupštine Kantona Sarajevo. Mirza Emirhafizović, vršilac dužnosti direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, istakao je da će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, koji učestvuje u projektima Vlade Kantona Sarajevo za rješavanje stambenih pitanja, kako mladih tako i boračke populacije, i u narednom periodu nastaviti sa implementacijom navedenih programa, shodno potrebama Vlade Kantona Sarajevo.