Na objektima K-36 i K-37 na lokaciji Šip-a, radovi teku predviđenom dinamikom. Pojedine faze gradnje su okončane i prije ugovorenog roka. Očekujemo nastavak ove dinamike i u narednom periodu. Utvrđen je novi model prodaje stanova i garaža na lokaciji Šip, objekti K-36 i K-37. Model prodaje stanova je slijedeći:
– Za sve, prema strukturi, dvoiposobne stanove površine cca. 63 km2, kupoprodajna cijena se može izmiriti uplatom učešća u visini od 60% vrijednosti ugovora i isplatom ostatka cijene u 40 jednakih mjesečnih rata.
– Za sve, prema strukturi, trosobne stanove kupoprodajna cijena se može izmiriti uplatom učešća u visini od 50% vrijednosti ugovora i isplatom ostatka cijene u 50 jednakih mjesečnih rata.
– Za sve, prema strukturi, četverosobne stanove i stanove koji u svom sastavu imaju garažu kupoprodajna cijena se može izmiriti uplatom učešća u visini od 40% vrijednosti ugovora i isplatom ostatka cijene u 60 jednakih mjesečnih rata. Model prodaje garaže je slijedeći:
-Kupoprodajna cijena se može izmiriti uplatom učešća u minimalnoj visini 10% odgođenim plaćanjem u 24 / dvadesetčetiri / jednake mjesečne rate i otplatu ostatka ugovorene vrijednosti u 50 / pedeset / jednakih mjesečnih rata.
O svim aktivnostima vezanim za realizaciju izgradnje ovih objekata uredno ćemo vas informisati putem naše službene Facebook stranice Fonda Kantona Sarajeva za izgradnju stanova: www.facebook.com/FondKStanova