U srijedu 06.12.2017. godine u 10:00 h na lokalitetu Rosulje Ul. 24 juna objekat 3D biće upriličena svečana primopredaja sedam stanova u vlasništvu pripadnicima boračke populacije.
Svečana primopredaja predstavlja nastavak uspješne saradnje Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo. Ključeve novih stambenih jedinica će dobiti pet porodica šehida i poginulih boraca i dvije porodice ratnih vojnih invalida.
Također u decembru mjesecu je predviđeno potpisivanje ugovora između Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za 20 novih stambenih jedinica u objekatu B1-B na ovome lokalitetu, čije useljenje je predviđeno u 2018 godini.