U toku je priprema za izgradnju dva nova stambena objekta K-30 i K-31 na lokaciji Šip.

Izgradnja dva nova stambena objekta na lokaciji naselja Šip, K-30 i K-31 sa ukupno 74 stambene jedinice razlicite kvadrature,75 garažnih mjesta od koji je 5 za invalidne osobe i 4 poslovna prostora , za koju je izgradnja predviđena prema regulacionom planu „Poslovna zona Šip“.

U narednoj godini Fond započinje izgradnju nova dva stambena-poslovna objekta na lokaciji “Poslovna zona Šip” pod nazivom K-30 i K-31.

U toku je priprema dokumetacije i sve aktivnosti teku predviđenom dinamikom. Zvanična prodaja stambenih-poslovnih jedinica u okviru projekta još nije počela.Tačna cijena kvadrata bit će poznata poslije tenderske procedure.

Stambeni objekti imaju namjenu kolektivnog stanovanja sa podzemnom garažom, poslovnim prostorima i spratnosti Suteren2+Suteren1+Prizemlje+Sprat1+Sprat2+Sprat3+Masarda.

Napomena: Nacrti stanova su zasnovani na idejnom projektu te postoji mogučnost odstupanja i korekcije novih rješenja po izvedbenom projektu.

Za vise informacija možete nas kontaktirati putem telefona na brojeve:

+387 33 776 – 193
+387 33 776 – 183
+387 33 243 – 137

ili na adresi Hifzi Bjelevca br. 54, 71 000 Sarajevo

Također možete nas kontaktrati putem e-mail: fondstan@gmail.com ili posjetiti našu Facebook stranicu: www.facebook.com/FondKStanova/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adnan Čvorak